Pohjois-Savon liiton JTF-hakuihin jätettiin 66 hakemusta

05.10.2023

Pohjois-Savon liitto avasi huhtikuussa JTF-rahoitusta haettavaksi kehittämis- ja investointihankkeille ja kuntien perusrakenteen investointitukihankkeille ns. jatkuvina hakuina. Hakuihin jätettiin syyskuun loppuun mennessä 66 hakemusta 29 eri hankekokonaisuuteen, joihin JTF-tukea haettiin yhteensä 21,5 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 28,49 miljoonaa euroa. Haku kunnille perusrakenteen investointeihin jatkuu edelleen 15.12.2023 saakka.

JTF-hankehakemusten käsittelyt ovat menossa

Hakujen ensimmäiseen määräaikaan mennessä kesäkuussa liittoon saapui kaikkiaan 47 hankehakemusta 15 hankekokonaisuuteen. Mukana oli useita usean toteuttajan ryhmähanketta. Tukea haettiin yhteensä 13,7 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat 17,8 miljoonaa euroa. Hakemusten arvioinnit on pääosin tehty. Hakemuksista 36 valmistellaan eteenpäin rahoitettavaksi. Kolmen hankkeen arviointi on vielä kesken. Ensimmäisiä päätöksiä päästäneen tekemään marraskuussa.

JTF-hakujen toiseen määräaikaan (29.9.2023) mennessä liittoon saapui kaikkiaan 19 hakemusta. Näistä 14 oli kehittämis- ja investointihankehakemuksia, joissa tukea haettiin yhteensä 3,88 miljoonaa euroa hankkeiden kokonaiskustannusten ollessa 5,07 miljoonaa euroa. Lisäksi saapui 5 kuntien perusrakenteen investointitukihakemusta, joissa haetun tuen määrä oli yhteensä 3,93 euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 5,62 miljoonaa euroa.

Kehittämis- ja investointihankkeille kohdennetussa jatkuvassa haussa oli haettavana tämän vuoden JTF-valtuutta 18,135 miljoonaa euroa.

Kuntien perusrakenteen investointien haussa oli haettavana 7 miljoonaa euroa. Tämä haku jatkuu edelleen siten, että kunnat voivat jättää hakemuksia joulukuun 15. päivään saakka. Avoin hankehakuilmoitus EURA 2021 -järjestelmässä

Seuraavat JTF-haut avataan vuoden alussa siten, että hakuaika on 8.1.–29.2.2024. Haun avaamisen edellytyksenä on, että liitolla on käytettävissään JTF-valtuutta.

JTF-rahoitus pyrkii lieventämään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, ja edistämällä tasapainoista sosioekonomista siirtymää. Pohjois-Savoon kanavoituu JTF-rahoitusta kaikkiaan 82 miljoonaa euroa. Rahoitusta käytetään Pohjois-Savon alueellisen JTF-suunnitelman toteuttamiseen ja sitä myöntävät Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus.

JTF, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa.

Aihealueet jtf Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/juuti_soile2_400x400pxjpg.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi