Pohjois-Savon houkuttelevuudesta vetytalouden investoinneille tehdään selvitys

31.10.2023

Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa. Tavoitteina ovat puhtaan vedyn ja sähköpolttoaineiden valmistus kotimaisen teollisuuden, liikenteen ja energiajärjestelmän tarpeisiin, teollisuuden uudistuminen ja korkean jalostusarvon vientiliiketoiminnan kasvu sekä investointien varmistaminen Suomeen.

Myös Pohjois-Savossa varaudutaan vetytalouden mahdollisuuksiin. Pohjois-Savon liitto rahoittaa selvitystyön, jossa kartoitetaan maakunnan rooli ja houkuttelevuus vihreän teknologian ja erityisesti vetytalouden uusille investoinneille. Tulosten avulla kartoitetaan kumppanuuksia ja rahoitusmahdollisuuksia investointien eteenpäin viemiseksi.

Selvityksen avulla luodaan myös suuntaviivat Pohjois-Savon energiasektorin kehitykselle. Investoinnit vihreään teknologiaan ja ja energiainfrastruktuuriin luovat perustan valmistavan teollisuuden uudistumiselle ja ylipäätään elinvoimaiselle aluetaloudelle.

Vetylaaksoselvityksen toteuttaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT yhteistyössä Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupunkien sekä alueellisten kehitysyhtiöiden kanssa. LUT-yliopisto on Suomen johtava yliopisto energiatekniikan alalla.

Maakuntien ja kaupunkien roolia energiamurroksen vauhdittamisessa ja koordinoinnissa pidetään merkittävänä. Erilaiset yhteistyökanavat ja kumppanuudet ovat avainasemassa.

– Itäinen Suomi on uhkaavasti jäämässä jälkeen vihreään siirtymään liittyvien investointien kohteena. Tämän kehityskulun kääntämiseksi tarvitaan laajamittaista alueellista yhteistyötä ja yhtenäistä visiota positiivisten kehitysnäkymien kautta. Alueen resursseilla on merkittävää potentiaalia, joka on saatava laajemmin näkyville sekä kansallisella tasolla että paikallisten yritysten ja muiden toimijoiden pariin, kertoo tutkijatohtori Hannu Karjunen LUT-yliopistosta.

Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 30. lokakuuta myöntää vetylaaksoselvityksen tekemiseen rahoitusta noin 39 000 euroa Pohjois-Savon kehittämisrahastosta ja AKKE-määrärahasta.

Selvitys valmistuu ensi toukokuun loppuun mennessä.

Maakuntahallituksen pöytäkirja 30.10.2023

Lisätietoja antavat:
Mira Kokkonen, maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 050 305 0656, mira.kokkonen@kiuruvesi.fi

Hannu Karjunen, tutkijatohtori, LUT-yliopisto
p. 040 171 3840, hannu.karjunen@lut.fi