Kokonaisturvallisuuden hanke käynnistyy marraskuussa

08.09.2023

Pohjois-Savon liitto hakee projektipäällikköä ja hankeassistenttia Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuden klusteri -hankkeeseen. Kolmivuotinen hanke kokoaa alueen huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen liittyvän osaamisen ja valmiudet uudenlaiseksi elinkeinopoliittiseksi kokonaisuudeksi. 

–  Klusteri kytkee elinkeinoelämän, viranomaistoiminnan sekä tutkimus- ja koulutustoimijat kokonaisturvallisuuden yhteistyöhön, joka tuottaa kansallisesti merkittävää kykyä varautua monimuotoisiin turvallisuushaasteisiin ja ylläpitää yhteiskunnan toimintakykyä myös poikkeusoloissa, sanoo aluekehityspäällikkö Heikki Sirviö Pohjois-Savon liitosta. 

Hankkeen strategiset tavoitteet tullaan määrittelemään mukaan kutsuttavien sidosryhmien kanssa. Joukko on poikkeuksellisen laaja: elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, aluehallintovirasto, Pohjois-Savon hyvinvointialue, luonnonvarakeskus, teknologian tutkimuskeskus, Pohjois-Savon kaupungit ja kunnat, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, pelastusopisto, Itä-Suomen poliisilaitos, Karjalan lennosto, ilmatieteen laitos sekä elinkeinoelämän järjestöt ja yritykset.  

– Lisäksi laajalla ylimaakunnallisella yhteistyöllä vastataan itäisen Suomen aluekehityksen yhteisiin haasteisiin ja vahvistetaan kokonaisturvallisuuden valmiuksia myös kansallisesti, Sirviö kertoo.

Hänen mukaansa hankkeen taustalla on Itäisen Suomen visiossa esiin nostettu kokonaisturvallisuuden osaamiskeskuksen perustaminen. 

– On selvää, että tällä hankkeella tähdätään siihen, että klusteri muodostuisi hankkeen päättyessä pysyväksi toiminnaksi.

Sirviön mukaan hankkeen valmistelu on edennyt kevään aikana nopeasti ja hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Valmistelu käynnistyi maalis-huhtikuussa. Rahoitushakemus on jätetty toukokuussa ja sitä on täydennetty kesäkuussa.

– Tavoitteena on, että projektipäällikkö ja hankeassistentti aloittaisivat työt marraskuussa.

Projektipäällikön ja hankeassistentin avoimet paikat

Aihealueet kokonaisturvallisuus Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/sirvioheikkiuusi400x400px.jpg

Tietoa. Taitoa. Tekoja.

Heikki Sirviö |Aluekehityspäällikkö
+358447142603 heikki.sirvio@pohjois-savo.fi