Vihreä siirtymä ja kiertotalous vauhdittavat Pohjois-Savon ilmastotyötä

21.06.2023

Pohjois-Savon ilmastotiekartan seurantatiedot osoittavat, että Pohjois-Savossa edetään määrätietoisesti kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuosina 2007–2021 kolmanneksen (33 %) ja samoin ovat tehneet myös asukaskohtaiset päästöt (31 %). Vuonna 2021 laaditun ilmastotiekartan seurantatiedot on koottu toista kertaa tänä keväänä.

Maakunnallisen ilmastotyön seuranta kokoaa yhteen maakunnassa tehtyjä ilmastotoimia ja tuo esiin niiden vaikuttavuutta. Seurantatietojen avulla muodostetaan kokonaiskuva siitä, miten Pohjois-Savon ilmasto- ja kiertotaloustyö etenee sekä tunnistetaan ilmiöitä, jotka vaativat erityistä huomiota.

Tänä keväänä on tehty ensimmäiset päivitykset aiemmin laadittuun ilmastotiekarttaan. Nyt ilmastotiekartan toimenpiteissä huomioidaan vahvemmin vihreä siirtymä, kiertotalous ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

– Meidän pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota ilmastonmuutoksen sopeutumiseen kuten siihen, miten varaudumme kesäaikaiseen kuivuuteen. Ilmastonmuutoksen hillinnässäkin riittää tehtävää. Meillä suomalaisilla on matkaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen päästötasoon. Kulutuksen päästöjä tulisi vähentää neljännekseen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen toteaa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Hiilineutraali Pohjois-Savo -työ sai äskettäin Kuntaliiton kunniamaininnan kuntien ilmastotyön tukemisesta. Pohjois-Savon ELY-keskus on koordinoinut maakunnan ilmastotyötä vuodesta 2020.

– Kunniamaininta on kiitos koko ilmastoverkostollemme. On ilahduttavaa, kuinka eri toimijat ovat löytäneet omat tapansa toteuttaa ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimenpiteitä. Hyvänä esimerkkinä ovat Pohjois-Savon kiertotalouskokeilut, joissa lähdettiin rohkeasti kokeilemaan uusia keinoja kiertotalouden edistämiseksi. Kunnianhimoiset tavoitteet vaativat rohkeutta, mutta onnistumiset palkitsevat, Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen projektipäällikkö Saara Karkulahti kannustaa.

Kettunen ja Karkulahti esittelivät Pohjois-Savon ilmastotiekartan seurantaa ja päivitystä tänään maakunnan yhteistyöryhmälle.

Lisätietoja antavat:
Tapio Kettunen, ilmastoasiantuntija
Pohjois-Savon ELY-keskus
+358 295 026 710

Saara Karkulahti, projektipäällikkö
Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke, Pohjois-Savon ELY-keskus
+358 295 026 773