Tytti Määttä: Savon radalle on saatava lentävä kalakukko

15.06.2023

Junnailijan pilli ilimoo jo viilsi. Astuin junaan Vaalasta ja matkasin Pieksämäen kautta Turkuun. Savon ratahan se vei minutkin maailmalle. Tuohon aikaan pääsi yöjunallakin samaa reittiä kotiin.

Saavutettavuus on myönteisen aluekehityksen tärkeä tekijä. Se on suoraan kytköksissä investointeihin, liiketoiminnan kehittämiseen ja ihmisten valintoihin.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan on vaikutusta itäisen Suomen liikenteeseen ja logistiikkaan. Itäisen Suomen maakuntien aitona huolena on perusinfrastruktuurin heikkeneminen. Tämän myös junamatkustajat saavat tuta Syrjäsalmen sillan ollessa remontissa Karjalan radalla.

Itäisen Suomen saavutettavuutta parannetaan ja huoltovarmuus turvataan oikein kohdennetuin väyläinvestoinnein. Karjalan ja Savon ratojen välityskykyä tulee parantaa, ratoja kehittää ja nopeutta nostaa. Tuon tässä kirjoituksessa esille kolme perustelua panostuksille.

Ensinnäkin erilaisten tuotteiden ja raaka-aineiden sekä ihmisten virrat ovat muuttuneet nopeasti geopoliittisen tilanteen myötä. Tästä hyvä esimerkki on metsäteollisuuden kuljetukset, joiden määrä on kasvanut Savon radalla huomattavasti.

Toiseksi Savon- ja Karjalan radat yhdistävät itäisen Suomen Itämerestä riippumattomiin satamiin ja Pohjois-Skandinaviaan. NATO-jäsenyys, energiakriisi ja huoltovarmuuden merkityksen kasvu ovat lisänneet pohjoisen Suomen painoarvoa. Kuten Suomen pohjoiset maakunnat ovat todenneet: ”Maayhteyden kehittämistä pohjoisen kautta Eurooppaan ja pohjoisille merialueille on jatkettava tulevalla hallituskaudella. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman Liikenne12- kriteerit on uudelleen arvioitava muuttuneen maailman tilanteen takia.”

Kolmanneksi Savon radan merkitys idän ja lännen yhdistävänä rataosuutena on jäänyt noteeraamatta. Tarvitsemme ehdottomasti joustavaa ja kattavaa poikittaisliikennettä Suomessa.

Savon radan jälkeenjääneisyys välityskyvyn osalta johtuu siitä, että riittävät perusparantamiset on jätetty ajallaan tekemättä. Matkustus- ja kuljetusajat ovat pidentyneet ja yksiraiteisella Savon radalla häiriöitä on runsaasti. Myöhästymiset ym. vaikuttavat sekä henkilö- että tavaraliikenteen osalta laajemmin muiden ratojen liikennöinteihin.

Välityskykyä voidaan parantaa kahdella pääkeinolla: rakentamalla riittävän pitkiä kohtaamispaikkoja ja uusimalla kulunvalvontalaitteet. Jokainen Savon radan parantamistoimi hyödyttää sekä tavara- että henkilöliikennettä. Hyödyt eivät jää yksinomaan Savon radalla liikennöiviin juniin vaan heijastuvat laajemminkin koko Suomen rataverkolle.

Pyörät ne lauloivat: "Kuopijoon käy tie!" Kiskottii kirskuivat: "Tervehykset vie!" Kannattaa pohtia kesäreissulle junaan noustessa Suomen rataverkon merkitystä pidemmällä aikavälillä: Ihan sinne saakka, kun tulevat sukupolvet sijastamme ovat näitä kiskoja kulkemassa.

Tytti Määttä
Maakuntajohtaja

Kolumni on julkaistu 15.6.2023 Maaseudun Tulevaisuudessa.