Veturiyritykset kuljettavat Pohjois-Savon pk-yrityksiä kasvuun

23.05.2023

Pohjois-Savossa on havahduttu, että kansainvälinen talous- ja turvallisuustilanne edellyttää uudenlaista ajattelua, verkostoja sekä osaamista pk–yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi ja kansainvälisen kasvun aikaansaamiseksi.

– Juuri nyt on erittäin tärkeää tukea ja edistää Pohjois-Savon kärkialoilla toimivien pk-yritysten ja heidän kumppaniverkostojen mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, kertoo Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire.

Uudessa EU-hankkeessa pohjoissavolaisia pk-yrityksiä aletaan ohjata kasvun raiteille suurten veturiyritysten perässä. Uutta liiketoimintaa ja kansainvälistä kauppaa on löydettävissä eturivin yritysten vetämissä verkostoissa ja niissä toteutettavissa t&k-hankkeissa.

– Veturiyritysten rakentamat ja rakenteilla olevat ekosysteemikokonaisuudet on havaittu erittäin tehokkaaksi tavaksi kiihdyttää myös pienten yritysten liiketoimintojen kehittymistä ja niiden pääsyä markkinoille, kertoo Iire.

Valmennus lähtee liikkeelle veturi- ja kärkiyritysten vaatimuksista. Niistä keskeisiä ovat muun muassa vihreän siirtymän ratkaisut ja asiakasymmärrys.

Tulevaisuudenkestävä ekosysteemityö -hanke toimii välittäjänä, yhdistäjänä ja valmentajana pk-yritysten, ekosysteemien ja veturiyritysten välillä. Hankkeen asiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä myös maakunnassamme toimivan metaklusterin, SuperEcosystemin kanssa.

– Yhdessä tähtäimessä on verkostojen, ekosysteemien ja klusterien kehittyminen. Näihin toimiin voi osallistua myös suuria yrityksiä.

Pohjois-Savon liitto rahoittaa kolmivuotista hanketta Euroopan aluekehitysrahastosta 740 000 eurolla.

Tulevaisuudenkestävä ekosysteemityö

Lisätietoja antavat:
Tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire, Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 044 7856 925, antti.iire@savonia.fi

Mira Kokkonen, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
p. 050 3050656, mira.kokkonen@kiuruvesi.fi