Maakuntakaavasta pyydetään viranomaisnäkemykset

28.03.2023

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 2. vaiheen vaikutusten arviointi on valmistunut. Maakuntakaava on laadittu strategisena ja mahdollistavana, mikä tuo joustavuutta ja reagointivalmiutta maankäytön suunnitteluun. Sitä pidetään edellytyksenä nykyiselle nopeasti muuttuvalle toimintaympäristölle.

Maakuntakaavan 2. vaiheen myönteiset vaikutukset ovat moninaisia. Kärkiteemoiksi on nostettu energiamurros ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Energiasektorin painopisteen siirto uusiutuviin, päästöttömiin energiantuotantomuotoihin on yksi tärkeimmistä vaikutuksista.

– Uudet toimintatavat erityisesti energiasektorilla vaativat kompromisseja ja asioiden yhteensovittamista. Tuulivoimatuotanto edistää energiaomavaraisuutta, mutta samalla sillä saattaa olla heikentäviä vaikutuksia esimerkiksi yhtenäisten metsäisten alueiden ja maiseman kannalta, sanoo Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja Annaelina Isola.

Myös toimiva liikennejärjestelmä tukee ilmastomyönteisten tavoitteiden toteutumista. Toisiaan täydentävät liikennemuodot edistävät huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta.

– Hyvä saavutettavuus, monikeskuksinen aluerakenne ja tehokas liikennejärjestelmä tukevat Pohjois-Savon elinkeinoelämän kehittämistä, kiteyttää Isola.

Maakuntakaavassa nousevat esille myös luontoarvot, luonnon monimuotoisuus, ekologiset yhteydet ja luontoalueiden kytkeytyneisyys. Kaavaratkaisu toteuttaa ja edistää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden, kulttuuriympäristöjen ja arkeologisten kulttuuriperintökohteiden vaalimista.

Maakuntahallitus päätti tiistaina 28. maaliskuuta pyytää kaavaehdotusta koskevat lausunnot viranomaisilta ja kunnilta, joita asia koskee. Viranomaiskuuleminen järjestetään 5.4.–12.5.2023. Viranomaisten antamat lausunnot käsitellään viranomaisneuvottelussa kesäkuussa. Sen jälkeen maakuntakaavatyö asetetaan julkisesti nähtäville tulevana syksynä. Maakuntakaava on hyväksymiskäsittelyssä ensi vuonna.

Vaikutusten arviointia käsitellään Pohjois-Savon liiton järjestämissä Teams-aamukahviwebinaareissa huhtikuussa:

Aihealueet maakuntakaavoitus Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/isolaannaelina400x400px.jpg

Lisätietoja

Annaelina Isola |Suunnittelujohtaja
+358447142609 annaelina.isola@pohjois-savo.fi

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: