EAKR- ja ESR+ -hankehakemuksia koskevia tukipäätöksiä voidaan tehdä EURA 2021 -järjestelmässä

20.03.2023

ELY-keskukset, maakuntien liitot ja Ruokavirasto voivat tehdä EAKR-yrityksen kehittämisavustusta ja yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta koskevien tukipäätösten lisäksi nyt myös muita EAKR- ja ESR+ -hankehakemuksia koskevia tukipäätöksiä.

Tuen hakijat ovat voineet jättää hakemuksia toukokuusta 2022 asti. Hakemusten käsittely yritystukia lukuun ottamatta ei kuitenkaan ole ollut mahdollista järjestämän teknisistä ongelmista johtuen. Nyt päätöksenteko voidaan aloittaa yhden toteuttajan hankkeissa. Tietojärjestelmässä odottaa hieman yli 1700 hakemusta, ja tukea on haettu yhteensä noin 413 miljoonaa euroa.

EAKR:n yrityksen kehittämisavustusta ja yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta koskevia tukipäätöksiä on voitu tehdä syksystä 2022 lähtien. Tukipäätöksiä on tehty tähän mennessä noin 380 kappaletta. Ennakkoa (30 %) on voitu jo maksaa kaikille myönteisen tukipäätöksen saaneille ennakkoa hakeneille tuen saajille. Ennakkoa on maksettu yli 10 miljoonaa euroa.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) rahoitettavien hankkeiden haut on myös avattu. Maakuntien liitot ja ELY-keskukset pääsevät tekemään tukipäätöksiä hankehakemuksista EURA 2021 -järjestelmässä myöhemmin kevään aikana.

Tuen maksaminen otetaan käyttöön vaiheittain kesäkuusta alkaen. Maksaminen kokonaisuudessaan otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Seuraa EURA 2021 -järjestelmän käyttöönottoaikatauluja rakennerahastot.fi -verkkosivustolta

EURA 2021 -järjestelmä on Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ja rahastojen osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin tarkoitettu digitaalinen palvelukokonaisuus ohjelmakaudelle 2021–2027. Järjestelmällä hallinnoidaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF = Just Transition Fund) toteutusta Suomessa.

Järjestelmää käyttävät kaikki hankkeiden hakija- ja toteuttajaorganisaatiot sekä hankkeita rahoittavat viranomaiset, eli niin sanotut välittävät toimielimet (ELY-keskukset, maakuntien liitot ja Ruokavirasto).

Rakennerahastot.fi-verkkosivustolle on EURA 2021 -järjestelmää ja sen toteutusta koskeva usein kysytyt kysymykset -sivu, jossa vastataan järjestelmätoteutusta koskeviin kysymyksiin sekä kerrotaan hakijan ja tuen saajan palveluihin liittyviä aikatauluarvioita. Aikatauluarvioita päivitetään myös jatkossa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla lisätään jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä.

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 20.3.2023


Lisätietoja:
aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, TEM, p. 029 506 4937
kehittämispäällikkö Keijo Hämäläinen, TEM, p. 029 504 9022