Pohjois-Savon kulttuurin uusi aika käynnistetään foorumissa maaliskuussa

13.02.2023

Pohjois-Savon kulttuurifoorumi järjestetään perjantaina 17. maaliskuuta Kuopion Musiikkikeskuksella. Aiheina foorumissa ovat kulttuurin ja luovien alojen elinkeinojen edistäminen, kulttuurin ja luovien alojen rahoitus, taide- ja kulttuurialan rakenteiden ja verkostojen vahvistaminen sekä kulttuurihyvinvointi. Tapahtuma sisältää myös kulttuuriaiheisen vaalipaneelin.

– Kulttuurifoorumin tarve nousi esille kulttuuristrategian laadintatyössä. Se näyttää mihin meidän pitää mennä, jotta päästäisiin kolmeen tavoitteeseen eli taide- ja kulttuurialalle suunnatut resurssit paranisivat, palvelujen saatavuus toteutuisi yhdenvertaisesti ja ammattimaisen työn rakenteet kehittyisivät, kiteyttää hankekoordinaattori Tiina Taskinen-Viinikainen.

Strategiaa on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kulttuurin alueellisessa kehittämistehtävässä yhdessä kuntien ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Se viitoittaa suuntaa entistä paremmalle tulevaisuudelle niin visioin kuin käytännön toimenpide-ehdotuksin.

– Strategia on kirjoitettu ensisijaisesti auttamaan kuntien kulttuuritoiminnan kehittämisessä. Pelkkä kuntien toiminnan muokkaaminen ei kuitenkaan riitä toivotun tulevaisuuden tavoittamiseksi. Kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä maakunnan kaikilta kulttuuri- ja taidealan toimijoilta, hyvinvointialueilta sekä myös kuntien ulkopuolista rahoitusta, toteaa valmistelussa mukana ollut taideasiantuntija Taina Laitinen Taiteen edistämiskeskuksesta.

Strategia on samassa linjassa Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022–2025 kanssa. Siinä aktiivinen kulttuuri- ja taidetoiminta nähdään vahvistavan Pohjois-Savon myönteistä imagoa, viihtyvyyttä, veto- ja pitovoimaa, yhteisöllisyyttä, vakautta ja monimuotoisuutta sekä vaikuttavan asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen.

– Yhtenä keskeisenä lähtökohtana strategiatyössä on ollut kulttuurihyvinvointi. Siihen liittyvällä työllä voidaan saavuttaa säästöjä terveydenhuollon kustannuksissa. Kulttuurihyvinvointiin viittaa osaltaan myös strategian moniulotteinen nimi Hyvää tuovan kulttuurin Pohjois-Savo, toteaa Minna Merivalo, yksi strategian kirjoittajista.

Kulttuurifoorumi on kaikille avoin, mutta osallistujiksi toivotaan erityisesti kuntien kulttuurivastaavia, kuntajohtajia- ja päättäjiä, taiteentekijöitä ja -toimijoita sekä kulttuurin ja luovien alojen kehittäjiä. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista 2. maaliskuuta mennessä.

Kulttuurifoorumin järjestävät yhteistyössä Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon liitto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Taiteen edistämiskeskus.

Pohjois-Savon kulttuurifoorumi 17.3.
Hyvää tuovan kultturin Pohjois-Savo – kulttuuristrategia 2022–2030

Kuva: Riitta Airaksinen


Lisätietoja antavat:
Tiina Taskinen-Viinikainen, hankekoordinaattori
Kulttuuri Kuulolla -kehittämistehtävä, Kuopion kaupunki
p. 044 748 2374

Janna Merenniemi, aluekehitysasiantuntija
Pohjois-Savon liitto
p. 044 7142620

Jari Sihvonen, viestintäasiantuntija
Pohjois-Savon liitto
p. 044 714 2653