Pohjois-Savon liitolle avustusta aurinkovoimapotentiaalin selvittämiseen

03.01.2023

Ympäristöministeriö on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 30 000 euroa avustusta vihreää siirtymää edistäviin investointihankkeisiin. Liitto selvittää maakunnan aurinkovoimapotentiaalia ja pyrkii siten edistämään investointihankkeiden toteutumista.

Suunnittelujohtaja Annaelina Isola kertoo, että avustusta haettiin selvitykseen, jossa tehdään potentiaalisten teollisen mittaluokan aurinkoenergia-alueiden tarkastelu.

– Tietoa kerätään käynnissä olevista aurinkovoimahankkeista ja lisäksi tunnistetaan uusia soveltuvia alueita. Aurinkovoimatuotannolle potentiaaleiksi alueiksi on alustavasti ajateltu muun muassa käytöstä poistuneita ja poistuvia turvetuotantoalueita.

Potentiaalin selvittämiseksi alueita tutkitaan riittävien sähkönsiirtoyhteyksien, yhtenäisen avoimen pinta-alan, turvekerroksen paksuuden, kuivatusmahdollisuuksien, aurinkoisuuden ja topografian kriteerein.

Selvityksessä pyritään tuottamaan aurinkovoimatuotannolle potentiaalisista alueista kattavat perustiedot sekä merkittävimpien vaikutusten kuvaukset, mikä edistäisi hankkeiden yksityiskohtaisempaa luvitusta.

Lisäksi selvityksessä voidaan esimerkkien kautta hahmottaa teollisen kokoluokan aurinkovoima-alueiden luvittamisen ja maankäytön suunnittelun käytäntöjä eri puolilla valtakuntaa. Aurinkovoimapuistojen suunnittelu on vilkastunut voimakkaasti, eikä valtakunnallisia ohjeita tai lainsäädäntöä ole vielä olemassa.

Pohjois-Savon liitto käynnistää selvitykseen valittavan konsultin kilpailutuksen kevään aikana. Selvitys laaditaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja sitä hyödynnetään tulevissa maakuntakaavoissa.