Siilinjärvelle EU-rahoitusta 25,13 miljoonaa euroa sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle

21.12.2022

Ilmakuva tulevasta risteyksestä talvella

Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility) myönnettiin 25,13 miljoonaa euroa yhdelle Suomen sotilaallisen liikkuvuuden hankkeelle. Suomi sai hakemansa tuen Rissalan lentokentän tieyhteyksille eli hankkeelle valtatie 9 Kelttu, Siilinjärvi.

Hankkeessa parannetaan paikallis- ja kaukoliikenteen toimivuutta ja turvallisuutta, poistetaan ruuhkia ja luodaan turvalliset liittymisyhteydet valtatielle 9 eli Joensuuntielle. Hankkeessa korvataan kaksi ruuhkaista tasoliittymää yhdellä eritasoliittymällä ja rakennetaan ohituskaistat noin neljän kilometrin matkalle molempiin ajosuuntiin. Hanke sujuvoittaa sekä siviililiikennettä että sotilaskuljetuksia.

Valtatie 9 Kelttu, Siilinjärvi on kolmas Suomen sotilaallisen liikkuvuuden hanke, jolle myönnetään CEF-rahoitusta. Keväällä 2022 tukea myönnettiin Laurila-Tornio-Haaparanta-radan sähköistämiseen ja Oulun Oritkarin sataman kolmioraiteelle. Suomi on tähän mennessä saanut tukea sotilaallisen liikkuvuuden hankkeisiin yhteensä 43,25 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan komissio ehdottaa rahoitettavaksi 35 sotilaallisen liikkuvuuden hanketta. Yhteensä tukea myönnetään 616 miljoonaa euroa.

CEF-ohjelmasta tuetaan TEN-T-verkon liikennehankkeita. Euroopan laajuinen TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi.

LVM:n tiedote 21.12.2022

Kuva: Juha Tuomi
Ilmakuva Vuorelan eritasoliittymästä (VT5 ja VT9 risteys) talvella