Potkua Pohjois-Savon teknologiayritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

16.11.2022

Pohjois-Savon teknologia-alan huippuosaamista esiteltiin tämän vuoden Alihankintamessuilla. Yhteisosastolle osallistui 13 yritystä Pohjois-Savosta ja Pieksämäeltä.

Kone- ja energiateknologiateollisuus on Pohjois-Savon aluetalouden selkäranka ja yksi maakunnan älykkään erikoistumisen kärjistä. Alueelliset kehitysyhtiöt ja Savonia-ammattikorkeakoulu tekevät yhteistyötä alan yritysten uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Laaja-alainen yhteistyö kerää kiitosta maakunnan yrityksiltä.

Teknologiateollisuutta ravistelee digitalisaation ja työelämän rakennemuutos. Vaikka muutokset tarjoavat mahdollisuuden menestyä maailman markkinoilla, on yrityksissä haasteena pysyä kehityksessä mukana. Pohjois-Savossa konkreettisena tuupparina murroksessa toimii NewTech-hanke, joka tarjoaa tukea maakunnan ja naapurin puolella sijaitsevan Pieksämäen kone-, energia- ja terveysteknologia-alan pk-yrityksille.

Nimensä veroisesti hankkeella edistetään yritysten kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyä, digitalisaatiota, verkostoitumista ja innovaatioita. Käytännön toimenpiteet ovat painottuneet aktiiviseen kenttätyöhön, jonka rinnalla on pitkä lista erilaisia tapahtumia, työpajoja, konsultointia, kansainvälistymisen toimenpiteitä ja messuosallistumisia.

– Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana yrityskontakteja on kertynyt yli 3000 korona-ajasta huolimatta, laskeskelee projektijohtaja Juha Valaja Varkauden elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy:stä.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut hyödyntää valmiita verkostoja ja toimia kontaktina yritysten sekä rahoittajien, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten välillä. Yrityksiä on konsultoitu esimerkiksi kehitys- ja investointihankkeissa, joilla arvioidaan olevan merkittäviä työllisyysvaikutuksia maakunnassa.

Hankkeen toimenpiteisiin on osallistunut yli 150 alueen teknologiayritystä. Niistä yksi on Joroisissa toimiva äänieristyksen ja työturvallisuuden ratkaisuihin erikoistunut OC-System Oy.

– NewTech-hanke toimii näkökulmastamme alueellisen teknologiateollisuuden aktivoijana ja herättelijänä luomalla yrityksille mahdollisuuksia messuille, koulutuksiin ja yritysten kehittämiseen. Ilman hanketta alueellista yhteistyötä ja aktiviteetteja olisi huomattavasti vähemmän, OC-System Oy:n toimitusjohtaja Riku Räisänen kiittelee.

Kun toimintaympäristö muuttuu

NewTech-hanke oli tuskin kolmen kuukauden ikäinen, kun koronaviruspandemia iski Suomeen. Sen ajan suunnitelmat siirrettiin sivuun, ja tehtäväksi nousi yritysten auttaminen yritystoiminnan turvaamiseksi ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseksi. Työpäivät kuluivat varsinkin häiriötilannerahoitusten laadinnan ja neuvonnan parissa.

– Kun toimintaympäristö muuttui, me muutuimme sen mukana. Esimerkiksi tärkeitä tilaisuuksia siirrettiin etäaikana sujuvasti verkkoon sen sijaan, että niitä olisi jouduttu perumaan, Valaja kertoo.

Maailman avauduttua yritykset ovat päässeet esimerkiksi matkustamaan asiantuntijoiden kanssa ulkomaan messuille ja kartoittamaan uusia vientimarkkinoita Saksasta.

Tammikuussa 2020 käynnistyneen NewTech – Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen -hankkeen päätoteuttaja on Varkauden elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy. Osatoteuttajina mukana ovat Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanke jatkuu ensi maaliskuuhun saakka. Hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta, alueen kunnat ja yritykset.

NewTech – Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen verkkosivut