Maakuntahallitus esittää Tytti Määttää maakuntajohtajaksi

28.11.2022

Tytti Määtän henkilökuva

Pohjois-Savon maakuntahallitus esittää yksimielisesti maakuntavaltuustolle, että maakuntajohtajan virkaan valitaan VTM Tytti Määttä. Valtuuston kokous pidetään maanantaina 12. joulukuuta.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes Määttä on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Maakuntahallitus sopii viran vastaanottamiseen liittyvät yksityiskohdat hänen kanssaan.

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosille 2023–2024. Suunnitelma sisältää keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat kehittämisen painopisteet, hanke- ja toimenpide-esitykset sekä eri aluetasojen edunvalvonta-asiat. Suunnitelmassa on esitetty painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta maakunnassa tarvitaan kohdennettavan.

Maakuntahallitus päätti, että alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määräraha 561 000 euroa kohdennetaan Ukrainan tilanteesta johtuvien pakotteiden ja vastapakotteiden haittojen torjuntaan tukemalla elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä vahvistavia toimia sekä pakolaisuuteen liittyvien toimintaedellytysten vahvistamiseen.

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon kulttuuristrategian 2022–2030. Kulttuuristrategia on luotu yhdessä kulttuuri- ja taidealan eri toimijoiden kanssa koko maakunnan laajuisesti. Strategiassa ilmaistaan kulttuuri- ja taidetoimijoiden yhteinen tahtotila ja esitetään keinoja, joilla kulttuurialaa halutaan kehittää ja uudistaa maakunnassa.

Maakuntahallitus päätti myöntää Tervon kunnan Yhteistyöllä vastuullista matkailua -hankkeelle tukea noin 58 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on edistää Tervon matkailua maankäytön suunnittelun vastuullisen kehittymisen näkökulmasta.

Maakuntahallitus hyväksyi hankintasopimuksen talous- ja palkkahallinnon palvelujen ostosta Econia Oy:lta.

Maakuntahallitus 28.11.2022 pöytäkirja
Maakuntajohtajan viran täyttäminen

Kuva: Kerttu Komulainen


Lisätietoja maakuntajohtajan valinnasta antaa:
Maakuntahallituksen 1. vpj. Pia Hedman
p. 040 744 2300