Haastatteluryhmä esittää Tytti Määttää uudeksi maakuntajohtajaksi

18.11.2022

Henkilökuva Tytti Määtästä

Maakuntahallituksen nimeämä haastatteluryhmä esittää yksimielisesti maakuntahallitukselle, että Pohjois-Savon maakuntajohtajan virkaan valitaan Tytti Määttä Kuhmosta. Haastatteluryhmä ei esitä ketään varasijalle.

Maakuntahallitus tekee esityksensä valtuustolle kokouksessaan 28. marraskuuta. Valtuusto päättää lopullisesti virkaan valittavasta 12. joulukuuta.

Haastatteluryhmän muodostivat maakuntahallituksen varsinaiset jäsenet, puhe- ja läsnäolo-oikeudella valtuuston puheenjohtajisto sekä va. maakuntajohtaja Satu Vehreävesa ja vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen.

42-vuotias Tytti Määttä on työskennellyt Kuhmon kaupunginjohtajana vuodesta 2018 lähtien. Sitä ennen hän toimi kahdeksan vuotta syntymäkuntansa Vaalan kunnanjohtajana. Vaalaan hän siirtyi Kuntaliiton erityisasiantuntijan paikalta. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Elokuussa alkanut haku tulossa päätökseen

Maakuntajohtajan virka julistettiin haettavaksi 3. elokuuta. Hakuaika päättyi 31. elokuuta. Maakuntahallitus jatkoi viran hakuaikaa syyskuun lopulle saakka. Virkaan tuli yhteensä 18 hakemusta. Kaksi hakijaa perui hakemuksensa hakuajan aikana.

Haastatteluryhmä valitsi yksimielisesti hakemusten ja niistä tehdyn ansiovertailun perusteella kahdeksan hakijaa haastatteluihin. Kaikki haastatteluun kutsutut hakijat täyttivät viran muodollisen kelpoisuusehdon.

Haastattelut pidettiin 11.–12. lokakuuta. Niiden perusteella viisi hakijaa kutsuttiin suostumuksensa mukaisesti henkilöarviointeihin.

Hakijoita vertailtaessa otettiin huomioon perustuslain 125.2 §:n mukaiset julkisia virkoja koskevat yleiset nimitysperusteet: taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kuvaaja: Kerttu Komulainen


Lisätietoja antaa:
Maakuntahallituksen 1. vpj. Pia Hedman
p. 040 744 2300