Pohjois-Savon liitto on avannut kaksi erillistä hankehakua Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR-hankkeille

10.10.2022

Pohjois-Savon liitto on avannut kaksi erillistä hankehakua Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR-hankkeille.

HAKU 1 (TL1 Innovatiivinen Suomi ja TL3 Saavutettavampi Suomi):

Rahoitettavissa EAKR-hankkeissa edistetään maakunnan elinkeino- ja työelämälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Rahoituksella vauhditetaan myös pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tuetaan kuntalähtöisiä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukevia liikenneinvestointeja ja niiden suunnitteluvalmiuden nostamista.

Toimintalinjalta 1 on haettavana yhteensä 6,0 miljoonaa euroa seuraavista erityistavoitteista:

  • Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
  • Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinjalta 3 on haettavana 3,0 miljoonaa euroa paikallisen saavutettavuuden edistämistä tukeville liikenneinvestoinneille ja niiden suunnitteluvalmiuden nostamiselle.

HAKU 2 (TL2 Hiilineutraali Suomi kertakorvaushankkeet):

Hausta rahoitettavien toimien tavoitteena on edistää energia- ja materiaalitehokkuutta, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä sekä kiertotaloutta. Tukea myönnetään ainoastaan kertakorvausmallin hankkeille, joiden kokonaiskustannukset ovat alle 100000 euroa. Kertakorvaus on tuotosperusteinen kustannusmalli, jossa tuki maksetaan tuen saajalle, kun ennalta määritelty tuotos on todennetusti toteutunut.

Toimintalinjalta 2 on haettavana yhteensä 1,0 miljoonaa euroa seuraavista erityistavoitteista:

  • Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  • Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2022–2023 toimeenpanoa. Hankkeiden tukitaso on kehittämishankkeissa pääsääntöisesti 75 %, toimintalinjojen 1 ja 2 ja investointihankkeissa 70 % ja toimintalinjan 3 investointihankkeissa 50–70 %. Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joita ovat mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Savon liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Pohjois-Savon liiton hankehakuilmoituksissa on esitetty hakujen sisällöt tarkemmin sekä perusteet, joilla rahoitettavat hankkeet arvioidaan. Hakemukset tulee jättää hakuaikana EURA 2021 -järjestelmässä.

Hankehakuilmoitukset:
Haku 1: Pohjois-Savon liiton EAKR-hankehaku 10.10.-9.12.2022 – Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027: TL1 ja TL3 hankkeet »
Haku 2: Pohjois-Savon liiton EAKR-hankehaku 10.10.-9.12.2022, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027: TL2

Hankkeiden valmisteluvaiheessa suosittelemme olemaan yhteydessä Pohjois-Savon liittoon.

Aihealueet rahoitus Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/juuti_soile2_400x400pxjpg.jpg

Lisätietoa

Soile Juuti |Ohjelmapäällikkö
+358447142637 soile.juuti@pohjois-savo.fi
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/minkkinenjuha400x400px.jpg

Lisätietoja

Juha Minkkinen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142619 juha.minkkinen@pohjois-savo.fi
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/tarkiainenkari2_400x400px.jpg

Lisätietoja

Kari Tarkiainen |Rahoitusasiantuntija, EU-hankkeet
+358447142647 kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi