Ennakkotieto Interreg Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) 2021–2027 ohjelman valmisteluhankehaun avautumisesta

29.06.2022

Interreg NPA -ohjelman ensimmäinen valmisteluhankkeiden haku toteutetaan 29.8.–19.9.2022. Löydät haun tarkemmat ennakkotiedot ja hakuehdot osoitteesta www.interreg-npa.eu/news/interreg-npa-2021-2027-first-call-for-preparatory-projects-pre-announcement/

Interreg NPA-yhteistyöohjelma perustuu aikaisempien ohjelmien hyviin kokemuksiin. Ohjelma-alue on nyt suppeampi, kun Pohjois-Irlanti ja Skotlanti eivät enää kuulu ohjelma-alueeseen. Irlannista on tullut ohjelmaan mukaan uusia alueita. Norjasta ohjelma-alueeseen kuuluvat Nordlandin ja Troms-Finnmarkin maakunnat.

Valmisteluhankkeiden haku

Kokemukset ovat osoittaneet, että valmisteluhankkeiden kautta syntyy vahvoja, tasapainoisia kumppanuuksia ja menestyksellisiä hankkeita. NPA-ohjelman nopea käynnistyminen edellyttää, että varsinaisia hankkeita suunnittelevat voivat kehitellä ideoitaan yhdessä, etsiä sopivia kumppaneita ja kartoittaa muita vastinrahoituslähteitä eri maissa. Tämän haun rahoitettavista hankkeista seurantakomitea päättää 23.11.2022 (alustava tieto). Valmisteluhankkeet tähtäävät NPA-ohjelman varsinaisten hankkeiden 3. ja 4. hakukierroksille.

Rahoitusta voi hakea uuden ohjelman kahdelle toimintalinjalle ja niiden eritystavoitteisiin.

  • Toimintalinja 1: Muuntautumiskykyisten ja houkuttelevien NPA yhteisöjen innovaatiokapasiteetin vahvistaminen
  • Toimintalinja 2: Vahvistetaan NPA yhteisöjen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja varmistaa raaka-aineiden riittävyys

Interreg NPA rahoittaa kahden tyyppisiä valmisteluhankkeita:

  1. Kuusi kuukautta kestävä valmisteluhanke, jonka kokonaisbudjetti on enintään 50 000 euroa
  2. Vuoden (12 kk) kestävä valmisteluhanke, jonka kokonaisbudjetti on enintään 100 000 euroa

Hankkeessa tulee olla mukana kumppaneita vähintään kahdesta ohjelma-alueen valtiosta, joista toisen pitää olla EU:n jäsenmaa. Hankkeiden tulee kattaa vähintään kaksi niistä kolmesta maantieteellisestä suuralueesta, joita ohjelmassa ovat Norja-Ruotsi-Suomi, Irlanti sekä Färsaaret-Islanti-Grönlanti.

Aikaisemmasta poiketen suomalaisten toimijoiden on mahdollista hakea Suomen kansallista vastinrahoitusta myös valmisteluhankkeisiin tietyin ehdoin. Katso lisätietoja »

Lisätietoja tulevasta hausta antavat NPA-ohjelman Suomen kansallinen kontaktihenkilö Paula Mikkola (paula.mikkola(at)lapinliitto.fi, lomalla 5.7.–8.8.) ja ohjelmasihteeristön Christopher Parker (christopher.parker(at)interreg-npa.eu).