Biohiilen valmistuksesta haetaan uutta yritystoimintaa Pohjois-Savoon

22.06.2022

Pohjois-Savossa on parhaillaan käynnissä ja suunnitteilla lukuisia vihreän siirtymän hankkeita, joilla pyritään lisäämään puhdasta energiantuotantoa ja teollisuuden kiertotalousratkaisuja.

Tuulivoimayhtiö Ilmatar rakentaa Joroisiin Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen, teollisen mittakaavan aurinkovoimapuiston. Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy tekee Suomen suurimman biokaasu- ja nesteytyslaitoksen Ylä-Savoon. Myös tuulivoimatuotanto etenee vauhdilla.

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto ovat käynnistämässä yhteistä biomassareaktori-hankekokonaisuutta, jolla vauhditetaan vihreää siirtymää paikallisten bioalan yritysten kanssa. Hankkeessa luodaan valmiuksia biohiilen valmistukseen jatkuvatoimisessa laitoksessa pienen palakoon biomassoista.

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityspäällikön Harri Auvisen mukaan biohiilen valmistukseen soveltuvia teollisuuden sivuvirtoja ovat muun muassa metsähake, sahanpuru, kuoret ja päistäre.

– Biohiilellä on useita erilaisia sovelluskohteita, jotka ovat varmasti kiinnostavia hankkeen yritysverkoston näkökulmasta, hän sanoo.

Professori Reijo Lappalainen Itä-Suomen yliopistosta kehuu hankkeessa suunniteltavan ja toteutettavan pilotti-kokoluokan laitteiston edistyksellisyyttä.

– Biohiilen valmistuksen yhteydessä kerätään talteen myös nestejakeita ja kaasuja, joilla on tutkittua kaupallista potentiaalia vaikkapa tuholaistorjunta-aineina tai komposiittien ja rakennusteollisuuden tuotteiden komponentteina, hän kertoo.

Auvinen ja Lappalainen uskovat hankkeen nopeuttavan pohjoissavolaisten yritysten tutkimukseen pohjautuvaa tuotekehitystyötä ja osaamista. Mukana olevat yritykset saavat uutta tietoa tuotteiden toimivuudesta, turvallisuudesta ja ympäristökysymyksistä.

– Olisi hienoa, jos hankkeen jälkeen maakunnan yritykset lähtisivät kaupallistamaan lupaavimmat tuoteaihiot ja hyödyntäisivät hankkeessa kehitettävää skaalautuvaa teknologiaa, Auvinen kannustaa.

Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus myöntävät EU-rahoitusta jatkuvatoimisen termokemiallisen biomassareaktorin käyttöönottoon. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat reilut 800 000 euroa, josta EU-tuen osuus on 560353 euroa.

Vihreä siirtymä on yksi Euroopan aluekehitysrahaston valtakunnallisista teemoista vuosina 2021–2027.


Lisätietoja:
Harri Auvinen, tutkimus- ja kehityspäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 0447856923, harri.auvinen@savonia.fi