Luken Kuopion Maaningan toimipaikka on keskeisessä roolissa ilmastonmuutostutkimuksessa ja huoltovarmuudessa

17.05.2022

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset tuntuvat myös Suomessa kasvavina kustannuksina erityisesti kotieläintuotannossa. Luonnonvarakeskus (Luke) on merkittävässä asemassa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuskentässä, jossa haetaan entistä voimakkaammin ratkaisuja huoltovarmuuteen, maataloustuotannon kannattavuuteen ja kestäviin ympäristötoimenpiteisiin.

Luke Maaningan toimipaikalle tai sen välittömään läheisyyteen on investoitu useita tutkimusalustoja maatalouden ympäristövaikutuksien todentamiseksi. Senaatti-Kiinteistön peruskorjaaman päärakennuksen ja tutkimusnavetan lisäksi toimenpiteet ovat kohdistuneet kolmeen ilmastonmuutosta ja ympäristökuormitusta mittaavan tutkimusalustan kehitykseen.

– Luken painopisteet vastaavat hyvin Pohjois-Savon kärkihankekokonaisuuksista vihreään liiketoimintaan sekä muihin painopisteisiin vuosina 2022–2023, toteaa ryhmäpäällikkö Mikko Järvinen.

Peltomittakaavan lysimetrikenttä ja Kirmanjärvelle sijoitettu tutkimusvaluma-alue edustavat maankäytöltään tyypillistä pohjoissavolaista valuma-aluetta sekä valtakunnallisesti nurmivaltaista karjatalousvaluma-aluetta sekä maalajeja. Keskeisenä seuranta- ja tutkimuskysymyksenä on tuottaa tietoa ravinteiden, hiilen ja kiintoaineksen huuhtoutumisen dynamiikasta sekä määristä.

– Tavoitteena on sitoa ravinteet, hiili ja kiintoaines peltoon ja vähentää ympäristö- ja vesistökuormitusta niin herkällä Iisalmen reitillä kuin koko maassa, Järvinen kuvailee.

Pohjois-Savossa on Suomen ainoa kolmen pyörrekovarianssimittausalustan verkosto maatalouden tutkimustarpeisiin. Pyörrekovarianssimenetelmä on jatkuvatoiminen ja suora mittaustapa, jolla tutkitaan peltotasolla kasvihuonekaasujen vaihtoa.

– Kansallisen vaikuttavuuden kannalta on oleellista, että päästöjä vähentävät ja hiiltä sitovat uudet viljelytekniikat ovat laajasti ja kustannustehokkaasti hyödynnettävissä koko Suomessa.

Tutkimusalustoja hyödynnetään yhdessä elinkeinon ja yritysten kanssa pääasiassa kotimaisissa tutkimuskysymyksissä. Pohjois-Savon liitto on tukenut Luke Maaningan tutkimusinfrastruktuurien kehitystä.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä piti tiistaina kokouksen Luke Maaningan toimipaikassa ja tutustui Luonnonvarakeskuksen toimintaan.

Kuva: Luonnonvarakeskus


Lisätietoja antaa:
Mikko Järvinen, ryhmäpäällikkö, Luonnonvarakeskus
p. 0295 326192, mikko.jarvinen (at) luke.fi