"Kyllä tästä kaudesta hyvä tulee"

24.01.2022

Pohjois-Savossa kohdistetaan EU-ohjelmakaudella 2021–2027 Euroopan aluekehitysrahaston tukea erityisesti elinkeinoelämän tarpeista lähtevään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä pk-yritysten kestävän kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Ohjelmassa on paljon tukimahdollisuuksia myös kuntien kehittämiseen.

Euroopan sosiaalirahaston kautta on mahdollista tukea muun muassa työllisyyden sekä osaamisen parantamista.

Kehittämistyötä tuetaan liittyen mm. uusiin teknologioihin ja älykkäisiin ratkaisuihin, erilaisten kokeiluympäristöjen hyödyntämiseen, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan, digitalisaation ja rakennettujen tietoliikenneverkojen hyödyntämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kiertotalouteen. Ohjelmassa korostuu erilaisten elinvoimaa vahvistavien yhteistyömuotojen kehittäminen, myös kansainvälisesti.

EU-rahoituksen kohdentamisessa painotetaan maakunnan kärkialoja, joita ovat kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, älykäs vesijärjestelmä ja biojalostus.

– Päättyneeseen kauteen verrattuna maailma ja Pohjois-Savo ovat kovin eri asennossa. Rahoitusrakenne on muuttunut ja maakunta vahvassa kehitysnosteessa. Erityisesti oppilaitosten ja yritysten yhteistyöltä sekä maakunnan kasvuyrityksiltä odotan hyvää panosta tulevalle kaudelle. Omia painopisteitä terveysteknologiassa ja vesiosaamisessa on edelleen kehitettävä. Kyllä tästä kaudesta hyvä tulee, sanoo maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Antti Kivelä.

Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesan mukaan keväällä 2020 levinnyt koronaepidemia heijastui maakunnan elinkeinoelämään. Alkuun se näkyi eniten matkailu- ja ravitsemusalan yrityksissä, myöhemmin myös maakunnan teollisuuden kärkiyrityksissä, joiden tilauskannat alkoivat pienentyä.

Pohjois-Savon aluetalous on kuitenkin palannut takaisin kasvu-uralle koronan aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Pohjois-Savossa kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto, vienti ja palkkasumma nousivat euromääräisinä jo yli koronaepidemiaa edeltävän tason.

– Väestönkehitys aiheuttaa haasteita työvoiman saatavuudelle. Samoin terveyden ja hyvinvoinnin eriytyminen alueellisesti ja väestöllisesti on yhteisiä haasteitamme, toteaa Vehreävesa.

Maakunnassa on laadittu laajana yhteistyönä Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2022-2023. Suunnitelmaan on koottu ne toimenpiteet, joilla tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä, tuetaan työttömiä ja kasvatetaan osaamista sekä parannetaan väestön hyvinvointia.


Lisätietoja:
Antti Kivelä, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
p. 040 5028192

Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja
p. 044 714 2648