Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti toimeenpano-organisaatiosta

10.08.2021

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) kokoontui toiseen kokoukseensa maanantaina 9. elokuuta. Kokouksessa päätettiin toimeenpano-organisaation rakenteesta sekä keskeisten aihealueiden muutosjohtajista, joiden voimalla lähdetään hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanoon Pohjois-Savossa.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimeenpano-organisaatio noudattelee kansallisen toimeenpanon tiekarttaa, ja on jaettu seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin: Hallinto, talous ja tukipalvelut, johtaminen ja osaaminen, palveluiden järjestäminen, ICT, sekä yhdyspinnat.

Uudet muutosjohtajat nimetty

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että Leila Pekkanen ja Jari Saarinen vastaavat johtaminen ja osaaminen-tehtäväalueesta. Hallinto, talous ja tukipalvelut-tehtäväkokonaisuudesta vastaa Janne Niemeläinen. Palveluiden järjestäminen-tehtäväalueesta vastaa Antti Hedman yhdessä Mikko Korhosen ja Jukka Koposen kanssa. ICT-toimeenpanosta vastaa Tuomo Pekkarinen.

Lisäksi toimeenpanoon on tulossa monia kaikki tehtäväalueet läpileikkaavia vastuualueita. Muutosjohtajista koostuva johtoryhmä jatkaa toimeenpanon käynnistämistä ja organisaation rakentamista tavoitteenaan, että syyskuun alussa työ on käynnissä kaikilla osa-alueilla.

Väliaikainen valmistelutoimielin perusti yhteistoimintaelimen

Hyvinvointialueuudistus koskettaa noin 12 000 sote- ja pelastustoimen ammattilaista koko Pohjois-Savon alueella. Vaikka työnantajan muutos ei vaikuta siirtymähetkellä palvelusuhteen ehtoihin, toimeenpanossa on monia kysymyksiä, joita on tarpeen käsitellä yhteistoiminnallisesti.

Yhteistoimintaelimeen kutsutaan henkilöstöjärjestöjen nimeämät henkilöt seuraavasti:

Julkisen alan unioni JAU ry:

Jyty: varsinainen jäsen Riitta Antikainen-Lapveteläinen, varahenkilö Merja Harju.

Jhl: varsinainen jäsen Marja Korhonen, varahenkilö nimetään myöhemmin.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:

Super: varsinainen jäsen Marja Kiljunen, varahenkilö Kaija Räty

Tehy: varsinainen jäsen Hilkka Kontiainen, varahenkilö Marita Koskinen

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:

Edustajat nimetään myöhemmin.

Työnantajan edustajina yhteistoimintaelimeen nimetään johtoryhmän puheenjohtaja Leila Pekkanen ja varapuheenjohtaja Janne Niemeläinen.


Lisätietoja:

Jari Saarinen, Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, p. 017 182 012
Leila Pekkanen, Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen johtoryhmän puheenjohtaja, muutosjohtaja (johtaminen ja osaaminen) p. 040 830 2789
Janne Niemeläinen, muutosjohtaja (hallinto, talous ja tukipalvelut), p.044 717 9460