MAL-sopimusten laajeneminen Jyväskylään, Kuopioon ja Lahteen sai sinetin

23.06.2021

Valtio sekä Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kaupunkiseudut ovat hyväksyneet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset. Sopimukset tuovat seuduille lisää panostuksia kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja vähähiiliseen liikkumiseen. Ne vahvistavat yhteistyötä kaupunkiseudun kuntien kesken sekä seutujen ja valtion välillä.

Yhä useampi suomalainen asuu MAL-sopimusten piiriin kuuluvilla seuduilla, missä kuntien ja valtion yhteistyöllä rakennetaan enemmän kohtuuhintaisia asuntoja, keskitetään asutusta ympäristön kannalta järkeviin paikkoihin sekä satsataan liikenteen sujuvuuteen. Laajenemisen myötä MAL-sopimusten piirissä on 55 prosenttia Suomen asukkaista.

Sopimuksissa on määritelty valtion ja kaupunkiseutujen yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle.

– MAL-sopimukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa kestävän yhdyskuntarakenteen luomisessa ja hiilineutraaliuuden tavoittelussa. Sopimukset kaupunkiseutujen kanssa ovat yksi valtion keskeinen keino luoda sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä asuinympäristöjä sekä tukea kohtuuhintaista asumista ja vähäpäästöistä liikkumista. MAL-sopimukset ovat syntyneet yhteistyöllä, ja kiitän lämpimästi kaikkia työhön osallistuneita, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kommentoi.

MAL-sopimusten mukaisella rahoituksella valtio ja kaupunkiseudut tukevat muun muassa puurakentamista sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämistä.

– Eheää ja ilmastoystävällistä yhdyskuntaa ei synny ilman valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyötä. Kiitokset kaikille mukana oleville kunnille. Olen vakuuttunut, että Kuopion, Lahden ja Jyväskylän seuduilla joukkoliikenne, kävely ja pyöräily ovat jatkossa entistä varteenotettavampia kulkutapoja, kun satsaamme niihin yhdessä”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Mitä seuraavaksi?

Seitsemän kaupunkiseudun eli Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun MAL-sopimuksien kausi ulottuu vuoteen 2031. MAL-sopimusten toimenpiteet koskevat erityisesti vuosia 2021–2023. Sopimukset päivitetään vuonna 2023. Sopimusten toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden seutujen MAL-sopimusneuvottelut saatiin päätökseen 29.4. Kuntien poliittiset elimet ovat käsitelleet sopimukset, ja tänään valtioneuvosto teki niistä päätöksen.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 23.6.2021 »