Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022–2025 laadinta on käynnistynyt

06.05.2021

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014 §32) mukaisessa maakuntaohjelmassa määritellään maakunnan kehittämisen kärkialat, tavoitteet ja keskeiset kehittämistoimenpiteet. Maakuntaohjelman vaikutuksia arvioidaan soveltamalla lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-laki 200/2005). Maakuntaohjelma kuuluu laista annetun asetuksen 1 §:ssä mainittuihin ympäristövaikutusten arviointia edellyttäviin viranomaisten suunnitelmiin ja ohjelmiin.

Pohjois-Savon liitto on käynnistänyt maakuntaohjelman laatimisen vuosille 2022–2025. Maakuntaohjelma ja pidemmän aikavälin tavoitteet sisältävä maakuntasuunnitelma 2040 laaditaan samassa yhteydessä ja kirjoitetaan samaan asiakirjaan. Maakuntaohjelman 2022–2025 työohjelmasta ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta selviävät laadinnan työvaiheet ja organisointi.

Maakuntaohjelman valmisteluasiakirjat (työsuunnitelma ja ulkoinen arviointi) ovat nähtävillä liiton ilmoitustaululla 10.5.2021 alkaen ja verkkosivuilla, osoitteessa www.pohjois-savo.fi kohdassa ”Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2022–2025” koko valmistelun ajan. Mielipiteensä voi esittää Pohjois-Savon liittoon 30.6.2021 mennessä osoitteeseen kirjaamo (at) pohjois-savo.fi tai muutoin kirjallisesti Pohjois-Savon liittoon alla olevaan osoitteeseen.

Lisätietoja maakuntaohjelman valmistelusta saa Pohjois-Savon liiton toimistosta, puh. (017) 550 1400, Jari Jääskeläiseltä jari.jaaskelainen (at) pohjois-savo.fi tai Satu Vehreävesalta, satu.vehreavesa (at) pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon liitto
PL 247 (Sepänkatu 1), 70101 Kuopio

Liitteet

pohjoissavon_maakuntaohjelman_2022_2025_laadinta Lataa tiedostoLataa
Aihealueet aluekehittäminenohjelmatyö Jaa artikkeli
/media/8-yhteystiedot/henkiloston-yhteystiedot-sivu/henkilosto/vehreavesasatu4_400x400px.jpg

Lisätietoja

Satu Vehreävesa |Aluekehitysjohtaja
+358447142648 satu.vehreavesa@pohjois-savo.fi