Pohjois-Savo on valmiina sote-uudistuksen toimeenpanoon

24.05.2021

Pohjois-Savon kunnat ja kuntayhtymät ovat sopineet yhdessä sote- ja pelastustoimiuudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettajasta. Tämän myötä Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaishallinto on valmis käynnistämään toimintansa heti, jos lait hyväksytään. Alueen kehittämishankkeet tukevat uudistuksen toimeenpanoa, tosin huolena on edelleen riittävä rahoitus tulevaisuudessa.

Sote- ja pelastustoimiuudistuksen lainsäädäntö on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä ja uudistuksen toimeenpano käynnistyy välittömästi, jos lait hyväksytään. Pohjois-Savossa hyvinvointialueelle siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäjiä on tällä hetkellä yhteensä 19. Nämä toimivat yhteensä 19 kunnan alueella.

Pohjois-Savo valmistautuu toimeenpanoon hyvässä yhteistyössä

Pohjois-Savon kunnat ja kuntayhtymät ovat kevään aikana sopineet yhdessä sote- ja pelastustoimiuudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettajasta. Tämä on tärkeää, koska nyt Pohjois-Savossa väliaikaishallinto on valmis aloittamaan toimintansa heti, kun lait hyväksytään. Väliaikaishallintoon tulee yhteensä 16 jäsentä Pohjois-Savon kunnista, kuntayhtymistä, sairaanhoitopiiristä, erityishuoltopiiristä ja pelastustoimesta. Pohjois-Savon liitto toimii väliaikaisen toimielimen asettajana.

– Yhteisymmärrys toimeenpanon käynnistämisestä antaa hyvän alun haasteelliselle työlle, jota tehdään koko maakunnan etu ja palvelut silmällä pitäen. Ihmisillä on oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin koko maakunnan alueella. Pohjois-Savo näyttää myös esimerkkiä koko maan laajuisesti valmistautumalla uudistukseen hyvässä yhteistyössä, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen.

Kehittämishankkeet tukevat toimeenpanoa

Toimeenpanon ja valmistelun rinnalla tarvitaan myös toiminnan kehittämistä. Pohjois-Savossa on meneillään kaksi sote-uudistusta tukevaa sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kehittämishanketta: sote-rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma.

– Kehittämishankkeissa on tehty myös sote- ja pelastustoimiuudistuksen esivalmistelua, jonka yhtenä tavoitteena on ollut valmistella väliaikaishallinnon käynnistymistä. Olen iloinen, että toimeenpanon ensiaskeleista on saatu nyt sovittua, sanoo hankejohtaja Jussi Lampi.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa pureudutaan peruspalveluiden saatavuuteen, ennaltaehkäisyyn, laatuun ja yhteentoimivuuteen. Rakenneuudistuksessa kehittämistoimien keskiössä ovat mm. tiedolla johtaminen ja digitalisaatio. Kehittämishankkeita toteuttavat Pohjois-Savon nykyiset sote-järjestäjät. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia hankkeita koordinoi Pohjois-Savon liitto.

Huolena edelleen rahoituksen riittävyys tulevaisuudessa

Pohjois-Savossa väestön vanheneminen ja korkea sairastavuus lisäävät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuspaineita myös tulevaisuudessa. Kuitenkin tämän hetken arvio on, että uuden Pohjois-Savon hyvinvointialueen rahoitus olisi nykyistä tilannetta alhaisempi.

– Tavoitteena uudistuksessa ovat mm. perustason palveluiden vahvistaminen ja saatavuuden parantaminen sekä painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn. Ilman riittävää rahoitusta näiden tavoitteiden toteutuminen ei ole mahdollista, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen.

Myös yliopistosairaaloiden velvoitteet ja erityistehtävät on tärkeää huomioida tulevien hyvinvointialueiden rahoituksessa.

– Yliopistollisten sairaaloiden opetus, tutkimus ja kehittämistoimintaan liittyvät kustannukset tulisi huomioida paremmin niiden hyvinvointialueiden rahoituksessa, joilla sairaalat toimivat. Täten jatkossakin näiden tehtävien toteutuminen voidaan turvata, sanoo johtajaylilääkäri Antti Hedman.

Maakuntahallitus 24.5.2021: POSOTE20 Esitys väliaikaisesta valmistelutoimielimestä – päätöksenteon tilannekatsaus »


Lisätietoja antavat:
Seppo Käärinen, maakuntahallituksen puheenjohtaja p. 050511 3086
Jussi Lampi, hankejohtaja, Pohjois-Savon liitto, POSOTE20-hanke p. 044 7142631
Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki p. 017 182 012
Antti Hedman, johtajaylilääkäri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri p. 044 717 2110