Tahkon tiehankkeelle 0,6 miljoonaa euroa EU-rahaa

15.03.2021

Tahkon matkailualueen tieyhteydet paranevat lähiaikoina merkittävästi. Tahkon huipulle suunnitteilla olevat maisemasviitit ja pienoiskylpylä ovat luoneet painetta parantaa alueen tieverkkoa.

Nykyisellään Tahkomäentie on sesonkiaikoina ruuhkainen ja liikenneturvallisuudeltaan haasteellinen. Lisäksi Tahkomäentieltä huipulle johtava Panoramantie on aivan liian jyrkkä ja kapea kasvaville liikennemäärille, erityisesti bussiliikenteelle. Se tullaankin uusimaan kokonaan.

– Aiomme rakentaa huipulle Maisemahotelli Raahan ja siihen läheisesti liittyvän metsäkylpylä Forest Span. Kokonaisuus on korkealuokkainen ja alueen luontoon ja maisemaan hyvin sopeutuva. Ilman uutta tieyhteyttä investointi ei olisi mahdollinen, toteaa Panorama Barin yrittäjä Harri Jokela.

Tahkomäentietä siirretään kilometrin matkalta alemmaksi laaksoon. Uusi tielinjaus mahdollistaa kolmen uuden laskettelurinteen ja kahden uuden hissin rakentamisen Välimäelle. Uudet rinteet soveltuvat erityisen hyvin perheille.

Tiehankkeen mahdollistava asemakaavan muutos hyväksytään kuluvan kevään aikana, jonka jälkeen sille haetaan rakennuslupa.

– Tieoperaatio on koko Tahkon alueelle erittäin tärkeä, sillä se mahdollistaa turvallisemman ja paremman saavutettavuuden ja uusien länsirinteiden avaamisen, kertoo Huippupaikat Oy:n toimitusjohtaja Lauri Suutarinen.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen pitää tärkeänä panostuksia matkailun kasvun edellytyksiin ja alueen kiinnostavuuteen investointikohteena.

– Juuri nyt pitää investoida sellaisiin kohteisiin, jotka vaikuttavat pitkäaikaisesti alueen vetovoimaisuuteen ja tuovat uutta palvelutuotantoa ja investointeja. Yritysten omat investoinnit ovat merkittävässä roolissa ja on tärkeää, että julkisilla kannusteilla luodaan uusia kasvusysäyksiä.

Kuopion kaupungin yritysasiamies Unto Juutisen mukaan tiehanke on jatkumoa Tahkon yrittäjien ja kaupungin väliselle hyvälle yhteistyölle matkailualueen kehittämisessä.

– Kaupunki on tarjonnut yrittäjille osaamisensa ja resurssit infran toteuttamiseen. Yrittäjät hoitavat itse liiketoiminnan.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 595000 euron tuen myöntämistä Euroopan aluekehitysrahastosta Kuopion kaupungille. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 850000 euroa. Savonka Oy:n ja Huippupaikat Oy:n omarahoitusosuus on yhteensä 243 000 euroa.


Lisätietoja antavat:

Harri Jokela, yrittäjä
p. 0440 493 462, harri.jokela (at) panoramabar.fi

Lauri Suutarinen, toimitusjohtaja
p. 050 597 5397, lauri (at) skione.fi

Unto Juutinen, yritysasiamies
p. 044 718 2084, unto.juutinen (at) kuopio.fi

Niina Suorsa, rahoitusasiantuntija
p. 0295 026 606, niina.suorsa (at) ely-keskus.fi