EU:n elpymisvaroilla vauhditetaan Pohjois-Savon vihreää loikkaa

27.01.2021

EU:n 750 miljardin euron elpymispakettiin liittyen laaditaan Suomessa kansallista toimeenpano-ohjelmaa, Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka linjaa, mihin tukia käytetään. Tämänhetkisen arvion mukaan Suomi on saamassa EU:n elpymispaketista noin 2 miljardin euron avustukset. Lopullinen summa määräytyy Suomen talouskehityksen perusteella.

Ohjelmaa toteutetaan yhdessä eri ministeriöiden, maakuntien ja alueiden toimijoiden sekä elinkeinoelämän ja tutkimusalan kanssa. Tarkoituksena on muodostaa kunnianhimoisia hankekokonaisuuksia, joilla muun muassa edistetään Suomen talouden kasvua, vauhditetaan yhteiskunnan digiloikkaa ja vihreää siirtymää sekä vahvistetaan työllisyyttä.

Varoja tullaan Suomessa kohdentamaan seuraaviin teemoihin:

  1. Koulutuksella ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle,
  2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta,
  3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen,
  4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen,
  5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen ja
  6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

Suomen kestävän kasvun ohjelma saa konkreettisemmat suuntaviivat helmikuun alkupuolella. Rahoittajat ja rahoitusvälineet selviävät kevään 2021 aikana. Euroopan komission hyväksyttyä Suomen ohjelman eduskunta hyväksyy määrärahat vaikutuksiltaan laajoille investointi- ja kehityshankkeille. Ohjelmaan ei tule korvamerkittyjä maakunnallisia rahoitusosuuksia, vaan rahoitusta haetaan siltä rahoittajalta, jolle hankekokonaisuuden toimeenpano on vastuutettu. Rahoittaja voi olla valtakunnallinen tai alueellinen toimija. Hankkeiden konkreettinen toteutus käynnistyy arviolta kesällä 2021.

Pohjois-Savon toimijoita kannustetaan tutustumaan ohjelman teemoihin ja seuraamaan valmistelun etenemistä. Hankkeisiin osallistumiseen varautuminen voi tarkoittaa esimerkiksi viranomais- ja verkostoyhteistyön käynnistämistä, selvitysten laatimista tai lupaprosessien käynnistämistä.

Pohjois-Savon yritykset ja yhteisöt voivat edistää koronakriisistä toipumista osallistumalla vaikutuksiltaan laajoihin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien esitykset Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteiksi ja rahoitettavaksi toiminnaksi 26.1.2021 »
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle – Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteet 27.11.2020 »
Valtiovarainministeriön www-sivu Suomen kestävän kasvun ohjelmasta »