Kokonaisturvallisuuden klusteri

Vakautta, verkostoja ja innovaatioita itäisen Suomen alueellista elinvoimaa vahvistamaan 

Kokonaisturvallisuuden klusterityön tavoitteena on, että itäinen Suomi ja sen alueet säilyvät elinvoimaisena ja uudistumiskykyisinä kaikissa oloissa. Elinvoima syntyy yksilöiden, yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten, järjestöjen sekä julkisen sektorin tiiviistä ja innovatiivisesta yhteistyöstä.

Kokonaisturvallisuuden klusterista muodostuu eri toimijat yhteen tuova, pysyvä ylimaakunnallisen yhteistyön pohja. Kumppanuusmalli kutsuu jakamaan osaamista ja kehittämään yhdessä innovatiivisia kokonaisturvallisuutta edistäviä ratkaisuja – kestävällä, kilpailukykyä lisäävällä tavalla.

Eri alueiden osaaminen ja vahvuudet täydentävät toisiaan ja vahvistavat itäisen Suomen elinvoimaa ja turvallisuutta sekä lyhyellä että pitkällä jänteellä. Erityisen keskeistä on tekemisen vahva yrityslähtöisyys sekä kokonaisturvallisuustyön liittäminen vihreään siirtymään ja ilmastotyöhön.

Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuden klusteri on Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettava hanke vuosille 2023–2026. Sen tavoitteena on klusterin toiminnan vakiinnuttaminen alueita parhaiten palvelevalla tavalla.

Tutustu lisää kokonaisturvallisuuteen. Kokonaisturvallisuuden keskeiset käsitteet

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Harriet Lonka |Hankepäällikkö, Kokonaisturvallisuuden klusteri Pohjois-Savossa
+358400755475 harriet.lonka@pohjois-savo.fi
Sari Murtonen |Hankeassistentti, Kokonaisuusturvallisuuden klusteri Pohjois-Savossa
+358447142610 sari.murtonen@pohjois-savo.fi