Kulttuuri ja luovat alat

Pohjois-Savon kulttuuristrategia 2022–2030

Pohjois-Savon rikas ja värikäs kulttuuri on kaikkien asukkaiden saavutettavissa luoden merkityksellisyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kulttuuri- ja taidealojen merkitys on tunnustettu kuntien elinvoimaisuuden vahvana perustana ja taiteen hyvinvointivaikutukset osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Haluamme olla hyvää tuovan kulttuurin maakunta!

Tutustu strategiaan

Luova Pohjois-Savo

Luova Pohjois-Savo – Luovien alojen kasvu ja yhteistoiminta Pohjois-Savossa -ohjelma pohjautuu sekä valtakunnallisiin että eurooppalaisiin linjauksiin. Sen visio on, että luovat alat synnyttävät Pohjois-Savon alueen asukkaille ja toimialoille uutta arvoa kestävästi ja lisäävät alueen vetovoimaa.

Tutustu ohjelmaan

Tietoa.Taitoa.Tekoja.

Janna Merenniemi |Aluekehitysasiantuntija
+358447142620 janna.merenniemi@pohjois-savo.fi