Yara toimii Siilinjärvellä täydellä teholla

ti 9. helmikuuta 2016 00.00.00

Yaran Siilinjärven tehtailla jatkui hyvä tahti vuonna 2015. Kaivoksen puolella tehtiin kaikkien aikojen ennätys ja tehtaat kävivät täydellä teholla. Investointeja tehtiin 140 miljoonan edestä. Täyden tehon tuotannolla ja suurilla investoinneilla on ollut positiivinen vaikutus työllisyyteen Pohjois-Savossa.

– Täystuotanto ja suuret investoinnit kuten uusi rikastushiekan käsittelylaitos ovat varmistaneet sekä omien työntekijöidemme että urakoitsijoidemme työllisyyden, mutta vaikutus heijastuu myös laajemmin koko Pohjois-Savoon välillisten työpaikkojen kautta, sanoo tehtaanjohtaja Taisto Koivumäki.

Yara työllistää Siilinjärvellä tällä hetkellä noin 750 henkilöä, joista 400 omaa työntekijää ja 350 urakoitsijaa. Viime vuonna toimipaikalle rekrytoitiin kaikkiaan 30 henkilöä ja kesäharjoittelijoita otettiin noin 50. Yara on Siilinjärven suurin teollinen työnantaja.

Rikastushiekan käsittelylaitoksen rakennusvaiheessa työmaalla työskentelee noin 150 henkilöä. Laitos valmistuu vuonna 2017.

Yaran viime vuoden muita merkittäviä investointeja Siilinjärven toimipaikalla olivat lannoitteiden noutoterminaali sekä lannoitetehtaan uusi kiertovesiallas. Yara on vuosien 2007–2015 aikana investoinut Suomeen yli 700 miljoonaa euroa, josta Siilinjärvelle yhteensä noin 490 miljoonaa euroa.

Lannoitteita tuotettiin viime vuonna Siilinjärvellä 425 000 tonnia, eli saman verran kuin vuonna 2014. Rikkihappoa tuotettiin 708 000 tonnia ja fosforihappoa 261 000 tonnia, mikä oli hieman alle edellisen vuoden tason. Rikkihappoa käytetään fosforihapon raaka-aineena, jota puolestaan käytetään lannoitteiden ja eläinrehujen valmistuksessa. Lannoitteiden valmistukseen tarvittavaa typpihappoa tuotettiin 147 000 tonnia.

Lannoitetehtaalle on viime vuoden aikana rakennettu uusi kiertovesiallas, joka otetaan käyttöön helmikuun 2016 aikana. Tavoitteena on, että uuden altaan myötä myös lannoitetehtaan päästöt saadaan lupaehtojen mukaisiksi.

Kolmisopen järven viisi vuotta kestävä kunnostushanke aloitettiin viime vuonna. Sen tavoitteena on Kolmisopen järven virkistys- ja kalastuskäyttöarvon lisääminen.

Pohjois-Savon liiton uutispöytä

VINKKI  Voit lukea uutisia aiheittain valitsemalla artikkelissa olevan aihetunnisteen.

20160504

Julkaistu 4.5.2016

Saimaan matkailusta ja saavutettavuudesta uusi selvitys

Itä-Suomen maakunnat ovat yhdessä rahoittaneet selvityksen, jossa tehtävänä oli selvittää, millaisia matkaketjuja käyttäen matkailijat saavuttavat selvitysalueen ulkoisen saavutettavuuden tärkeimmät solmupisteet. Tarkastelu on tehty selvitysalueen matkailun päämarkkina-alueilta.

 
20160426

Julkaistu 26.4.2016

Alkuvuosi 2016 Kuopiossa ja Varkauden seudulla edellistä vuotta parempi

Vuoden alun väestömuutokset eivät vielä anna luotettavaa kuvaa koko tulevasta vuodesta. Koko maakunnassa väestö väheni -221, kun vuosi sitten menetys tähän aikaan oli -418. Muuttotappio maan sisällä pieneni -42 (vuosi sitten -185) ja siirtolaisten määrä lisääntyi 94 (vuosi sitten 10).

tiedotetilastotväestö

 
20160426

Julkaistu 26.4.2016

Pohjois-Savon kuntatalouden tila heikkeni hieman vuonna 2015

Pohjois-Savon kuntien käyttötulot yhteensä alenivat edellisvuodesta 29 milj. euroa, vuosikate heikkeni 6,9 %, tilikauden tulos oli alijäämäinen. Investointien määrä väheni 186 milj. euroa.

 Verotulot (+2,5 %) ja valtionosuudet (+1,3%) kasvoivat ja toimintakulut alenivat (-1,1 %).

kuntatalous

 
20160418

Julkaistu 18.4.2016

Kumpusaarentien rakentamiseen miljoona euroa EU-tukea

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa 967 500 euron tuen myöntämistä Kumpusaarentien rakentamiseen Kuopiossa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3,2 miljoonaa euroa.

 
20160404 /media/artikkelikuvat/2016/marko-korhonen_900x500.jpg

Julkaistu 4.4.2016

Marko Korhonen on Pohjois-Savon uusi maakuntajohtaja

Pohjois-Savon maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti Marko Korhosen Pohjois-Savon uudeksi maakuntajohtajaksi. Samalla valtuusto myönsi eläkkeelle jäävälle Jussi Huttuselle eron maakuntajohtajan virasta 1.9.2016 alkaen.

maakuntajohtajamaakuntavaltuusto

 
20160321 /media/artikkelikuvat/2016/newicon-96900x500px.jpg

Julkaistu 21.3.2016

NewIcon pääsi Rovion ja Kioskedin kanssa samaan sarjaan

Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt 8 miljoonan euron rahoituksen NewIconille lääkelogistiikan kehittämiseen ja innovointiin. Yrityksen uudet automaatioratkaisut helpottavat hoitohenkilökunnan työtä lääkehuollon jokaisessa vaiheessa apteekeissa ja sairaaloissa.

terveysklusteri

 
20160321

Julkaistu 21.3.2016

Maakuntahallitus hyväksyi tilinpäätöksen

Pohjois-Savon liiton tilikauden ylijäämäksi muodostui 359 463,44 euroa mm. henkilöstömenojen ja luottamushenkilöhallinnon menojen alittumisen takia. Lisäksi palvelujen ostoihin käytettiin noin 81 000 euroa arvioitua vähemmän.

maakuntahallitus

 
20160301 /media/artikkelikuvat/2016/puupino.jpg

Julkaistu 1.3.2016

Itä-Suomessa puulla tuotetaan jo lähes puolet käytetystä energiasta

Uusiutuvien energialähteiden käyttö on Itä-Suomessa lähes kaksinkertaista kuin Suomessa keskimäärin. Käytetystä primäärienergiasta puolet on peräisin puusta. Energian tuotanto on Itä-Suomessa kehittynyt entistä enemmän kestävän kehityksen kriteereitä vastaavaksi.

biojalostusBiotalouspuunjalostus

 
20160229

Julkaistu 29.2.2016

Kuntien edustajat koolle sotesta

Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti kutsua koolle erikseen päätettävänä ajankohtana Pohjois-Savon kuntien edustajat keskustelemaan ja linjaamaan maakunnan kattavien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta.

 
20160229 /media/artikkelikuvat/2016/marko-korhonen_900x500.jpg

Julkaistu 29.2.2016

Marko Korhosta esitetään uudeksi maakuntajohtajaksi

Pohjois-Savon maakuntahallitus esittää yksimielisesti uudeksi maakuntajohtajaksi kunnanjohtaja Marko Korhosta Lapinlahdelta. Lopullisen valinnan tekee 4. huhtikuuta kokoontuva maakuntavaltuusto.

 
20160225

Julkaistu 25.2.2016

Pohjois-Savon kuntien osuus työmarkkinatuesta kasvoi vuodessa 65 prosenttia

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet huomattavasti myös Pohjois-Savossa. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen kokonaissumma on noussut yli 20 miljoonaa euroon. Kasvu on hieman maan keskiarvoa korkeampi.

kuntatalous

 
20160225

Julkaistu 25.2.2016

Pohjois-Savo lähtee vetämään pohjoisten ja arktisten alueiden yhteishanketta

Savonia-ammattikorkeakoulun hanke on hyväksytty mukaan EU:n Pohjoinen periferia ja arktinen -ohjelmaan. Kansainvälisessä WaterPro-hankkeessa kehitetään harvaanasutuille pohjoisille seuduille sopivia ja edullisia käsittelymenetelmiä ravinteiden poistoon ja kierrätykseen valumavesistä.

vesiosaaminen