Vesialan huippuosaamisverkosto löytyy Kuopiosta

ke 4. huhtikuuta 2018 05.39.00

Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Kuopion tiedepuiston vahvuudeksi jo pari vuosikymmentä sitten. Alan osaamisen kehittämiseksi on tehty määrätietoista yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), sekä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) toimesta yhdessä vesi-intensiivisten teollisuusalojen ja vesihuoltosektorin kanssa jo pitkään. Tällä hetkellä vesi on Pohjois-Savon yksi maakuntaohjelman mukaisista kehittämisen kärkialoista. Alan kehittymistä on rahoitettu pitkäjänteisesti EU:n rakennerahasto-ohjelman varoin Pohjois-Savon liiton ja Ely-keskuksen toimesta.

Panostukset vesialaan ovat mahdollistaneet poikkeuksellisen monipuolisen osaamisen ja laitekannan hankkimisen vesialan soveltavan tutkimuksen ja tuotekehitystoiminnan toteuttamiseen. Alueen toimijat ovat profiloituneet omien vahvuusalueittensa mukaisesti; Savonia vesienkäsittelyn teknologioihin ja monitorointisovelluksiin sekä niiden pilotointeihin, yliopisto vesikemiaan ja -mallinnukseen sekä uusiin puhdistusmateriaaleihin, GTK kaivosteollisuuden vesiasioihin sekä pohjavesien hallintaan, ja THL vesihygieniaan ja vesihuollon kokonaisvaltaiseen riskien hallintaan.

Tätä nykyä Kuopion tiedepuistossa on yksi vesialan merkittävimmistä tutkimus- ja tuotekehityskeskittymistä Suomessa. Se vetää alalla toimivia yrityksiä eri puolilta Suomea asiakkaikseen erityisesti tuotekehityshankkeiden toteutuksessa. Osaamisverkosto tekee yhteistyötä sekä pk- että startup-yritysten sekä teollisuuden loppuasiakkaitten kanssa.

Vesiturvallisuuden osaamiselle ja siihen liittyville uusille teknologioille on runsaasti kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Uudet innovaatiot, jotka kykenevät mahdollistamaan esimerkiksi vedenjakeluverkostojen reaaliaikaisen tilannekuvan muodostuksen, vuotojen hallinnan ja vesiturvallisuuden varmistamisen kaikissa käyttötilanteissa, ovat kysyttyjä maailmalla. Uudet puhdistusteknologiat voivat parhaimmillaan luoda myös uutta lisäarvoa tuotantoprosesseihin kiertotalouden periaatteitten mukaisesti, mahdollistaen mm. jätevirtojen hyödyntämisen uusina raaka-aineina samalla kun vesi puhdistuu. Esimerkkinä tästä on jätevesien sisältämän orgaanisen aineksen muuntamisen biokaasuksi.

Avaimet alan kansainväliseen menestykseen edellyttävät saumatonta yhteispeliä alalla toimivien yritysten, tutkimuslaitosten sekä rahoittajien kesken. Kansainväliset verkostot ja niiden kautta saadut potentiaaliset asiakkaat ovat tärkeässä roolissa. Viime kädessä pääsy kansainvälisille markkinoille edellyttää kuitenkin riskinottoon valmiita yrityksiä sekä kärsivällistä investointirahoitusta. Siten korkeatasoinen osaaminen on mahdollista muuttaa uudeksi kansainväliseksi liiketoiminnaksi ja luoda uusi suomalainen menestystarina puhtaasta vedestä.


Lisätietoja:
Soile Juuti, ohjelmapäällikkö
p. 044 714 2637, soile.juuti (at) pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon liiton uutispöytä

VINKKI  Voit lukea uutisia aiheittain valitsemalla artikkelissa olevan aihetunnisteen.

20200527

Julkaistu 27.5.2020

Viime vuosien voimakkaat panostukset ovat heijastuneet myönteisesti aluekehitykseen

Pohjois-Savon liiton tekemän rahoitustarkastelun mukaan vuosina 2018–2019 Pohjois-Savoon kohdistunut julkinen kehittämisrahoitus on noin 220 miljoonaa euroa. Seuranta ei kata kaikkea mahdollista rahoitusta, mutta mukana on keskeisimmät rahoituslähteet.

 
20200525 /media/artikkelikuvat/2020/rautavaara900x500px.jpg

Julkaistu 25.5.2020

Maakunnassa reagoitiin nopeasti koronarahoituksen tarpeisiin

Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen ylimääräiset rahoitushaut herättivät odotetusti suuren kiinnostuksen. EU-rahoitusta oli haettavana koronapandemiasta aiheutuvien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen.

 
20200518 /media/artikkelikuvat/2020/finvectoravajaiset900x500px.jpg

Julkaistu 18.5.2020

Kuopiossa on kaikki valmiudet rokotevalmistuksen aloittamiseen

Pohjois-Savon liitto vetoaa, että Suomen hallitus, sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antavat kaiken mahdollisen tukensa kotimaisen rokotevalmistuksen aloittamiseksi. Rokotteen kehittämistyö on tärkeää paitsi huoltovarmuuden mutta myös suomalaisen osaamisen uskottavuuden kannalta.

 
20200515 /media/artikkelikuvat/2018/iisalmi-900x500px.jpg

Julkaistu 15.5.2020

Pohjois-Savon kuntatalouteen kova kolaus, omilla toimilla nousuun

Pohjois-Savon kuntien taloustilanne oli heikko jo vuoden 2019 jälkeen, ja koronapandemia keskeytti alkuvuonna 2020 alkaneen myönteisen kehityksen arvioi Pohjois-Savon liiton kuntataloustyöryhmä käsitellessään maakuntahallituksen toimeksiantoa kuntatalouden tasapainottamiseksi.

 
20200508

Julkaistu 8.5.2020

Pohjois-Savon liitto vetoaa ministereihin käräjäoikeuden toimipaikkojen puolesta

Lakkauttamiset vaikuttaisivat muun muassa poliisin ja vankeinhoidon matkojen pidentymiseen, tilakustannusten kasvuun sekä asianajopalveluiden tarjonnan vähentymiseen. Vaarana on myös syyttäjäviraston Iisalmen toimipaikan sekä oikeusaputoimistojen lakkauttaminen.

 
20200504 /media/digivieri/digitukiviikko900x500px.jpg

Julkaistu 4.5.2020

Digitukiviikko kannustaa jakamaan ja oppimaan digitaitoja

Pohjois-Savon liiton Digivieri-hanke on mukana Digi- ja väestötietoviraston (DVV) ja valtakunnallisen digitukiverkoston järjestämällä Digitukiviikolla, jota vietetään 4.–8. toukokuuta.

 
20200430 /media/artikkelikuvat/2020/mariperankoski900x500px.jpg

Julkaistu 30.4.2020

Maakuntapäivän juhlinta siirtyy marraskuulle

Pohjois-Savon maakuntapäivä siirtyy koronatilanteesta johtuvan epävarmuuden takia elokuun puolivälistä kolmella kuukaudella eteenpäin. Uusi ajankohta on 19. marraskuuta, jolloin tulee kuluneeksi 30 vuotta kuntayhtymän perussäännön vahvistamisesta.

 
20200428

Julkaistu 28.4.2020

Pohjois-Savon liitolta kansallista rahoitusta koronan aiheuttamiin haittoihin

Pohjois-Savon liitosta on haettavissa tukea kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat koronavirusepidemian Pohjois-Savon kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

 
20200427 /media/artikkelikuvat/2020/saimaailmio880x500px.jpg

Julkaistu 27.4.2020

"Saimaa-ilmiöstä tehdään koko Suomen ilmiö"

Pohjois-Savon liitto varautuu osallistumaan Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeeseen 360 000 eurolla, jos Itä-Suomi saa statuksen vuodeksi 2026. Maakuntahallitus päätti asiasta maanantaina. Lisäksi maakuntahallitus päätti maakuntaliiton lähtevän mukaan Saimaa-ilmiö -jatkohankkeen rahoittamiseen 30 000 euron omarahoituksella.

 
20200407 /media/artikkelikuvat/2020/auttamistajatketaan900x500px.png

Julkaistu 7.4.2020

Pohjois-Savon liitto ohjaa EU-varoja koronan vastaiseen taisteluun

Pohjois-Savon liitto on avannut täydentävän rahoitushaun koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen. Rahoitus on suunnattu yritysryhmille ja Pohjois-Savon kunnille.

 
20200330

Julkaistu 30.3.2020

Koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset hankkeiden toteuttamiseen ja kustannuksiin

Poikkeustilanteen johdosta haluamme joustavasti tukea hankkeiden toteuttamista käytettävissämme olevin keinoin. Jos hankkeessa ei olosuhteista johtuen voida toteuttaa hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja/tai suunniteltua aikataulua ei pysty noudattamaan, voi hankkeelle hakea muutosta sisältöön ja/tai toiminta-aikaan.