Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa yrityspilottien käynnistyminen

pe 28. kesäkuuta 2019 10.04.00

Tausta
Euroopan komissio valitsi tammikuussa 2018 Itä- ja Pohjois-Suomen -alueen (IP-alue) mukaan ”Alueiden elinkeinot murroksessa –pilottiin” (Regions in Industrial transition). Komission pilotin avulla Euroopan komissio etsii eurooppalaisten alueiden elinkeinojen kehittämiseen uusia toimintatapoja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Keskiössä on älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, jota tehdään organisaatiorajoja ylittävällä yhteistyöllä. IP-alueella pilottia toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) yhteistyön kautta, jonka tuloksena tuotettiin Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa – Älykkään erikoistumisen strategia 2019-2023 (linkki kuvan alla)
ELMO –yhteistyön toinen vaihe on käynnistymässä syksyllä 2019 strategian tarkempien toimenpiteiden määrittämisellä ja toimeenpanolla. Yksi näistä toimenpiteistä on käynnistää ELMO yrityspilotti, jonka toteuttamiseksi on saatu komission suorarahoitus.

ELMO yrityspilotin käynnistys
Kohde: PK-yritysten tuotekehitysyhteistyö yhdessä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa
Aihe: Puun arvoketjun tuoteinnovaatiot – erityisesti ratkaisut liittyen kiertotalouden hallintaan, tuotekehitystä tukeviin älykkäisiin ratkaisuihin ja uusiin innovatiivisiin tuotteisiin. Vaatimustaso tuotekehityksessä on vähintään TRL 6-8 (TRL taso kuvaa yrityksen tuotteen kehityskaarta)
Toteutus: Yrityspilotissa tullaan jakamaan 6-7 kappaletta 40 000-45 000€ arvoista innovaatioseteliä (voucher), joka muodostaa 80-70% yrityspilotin budjetista. Innovaatioseteli myönnetään PK -yritysten ja TKI -organisaatioiden konsortioille, jossa on oltava partnereita vähintään kahdesta IP-alueen maakunnasta.
Aikataulu: Virallinen hakukuulutus julkistetaan syyskuun alussa 2019. Haku on auki 4 viikkoa ja päätökset piloteista tehdään 6 viikon sisällä haun sulkeutumisesta.
Tärkeää: ELMO yrityspilotin kielenä on englanti. Virallinen hakukuulutus, jolloin julkistetaan yrityspilotin hakuohjeet, FAQ (frequently asked question), hakukaavakkeet, arviointikriteerit, aikataulut tulevat kaikki olemaan englanniksi.
Lisätietoja: elmo@lapinliitto.fi sähköpostiin lähetettyihin kysymyksiin vastataan alkaen 15.8.2019.

Pohjois-Savon liiton uutispöytä

VINKKI  Voit lukea uutisia aiheittain valitsemalla artikkelissa olevan aihetunnisteen.

20200617 /media/artikkelikuvat/2020/eupallot900x500px.jpg

Julkaistu 17.6.2020

Maakunnat eivät päässeet sovintoon rakennerahastorahoituksen jakamisesta

EU:n uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 maakuntien rakennerahastorahoituksen neuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina. Asia siirtyi tänään 17. kesäkuuta elinkeinoministeri Mika Lintilän ratkaistavaksi.

 
20200617

Julkaistu 17.6.2020

Itä-Suomen elinkeinoelämän kuljetusten toimivuus turvaa koko Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin

Itä-Suomi on Suomen suurimman yleissataman, HaminaKotkan, kautta meriliikenteen portti maailmalle. Lisäksi alue on maaliikenteen portti Venäjälle tie- ja rautatieyhteyksien kautta.

 
20200616 /media/artikkelikuvat/2019/halola900x500px.jpg

Julkaistu 16.6.2020

Luken Kuopion tutkimusasema pyrkii hiilineutraaliksi tutkimusmaatilaksi

Uuudessa EU-hankkeessa Maaningalla sijaitseva kenttätutkimusympäristö varustetaan ajanmukaisella tutkimusvälineistöllä ja tutkimuspihatto uudistetaan toiminnallisesti mahdollisimman hiilineutraaliksi tutkimusmaatilaksi.

 
20200615 /media/artikkelikuvat/2020/saimaailmio900x500px.jpg

Julkaistu 15.6.2020

Saimaa-ilmiötä varten perustetaan osakeyhtiö

Itä-Suomen maakuntien keskuskaupungit perustavat osakeyhtiön, jos Savonlinna valitaan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Osakeyhtiö vastaisi Saimaa-ilmiöksi nimetyn ohjelmakokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vuodesta 2022 alkaen.

 
20200612 /media/artikkelikuvat/2020/aarhus_letbanen900x500.jpg

Julkaistu 12.6.2020

Selvitys duoraitiojunaliikenteen mahdollisuuksista Pohjois-Savossa valmistunut

Raitiojuna on yksi vaihtoehto tehokkaan ja ympäristöystävällisen joukkoliikenteen kehittämiseksi maakunnassa. Raitiojuna lisäisi myös alueen vetovoimaisuutta. Se antaisi lisäksi MAL-sopimuksen toteutukseen uusia vaihtoehtoja.

 
20200608 /media/artikkelikuvat/2020/rajamaki900x500px.jpg

Julkaistu 8.6.2020

”Savolaisten ei pidä kampittaa itseään”

Kuntien vahvan tahdon tulee olla maakuntaratkaisujen perusta. Sote-ratkaisu on nähtävä päivän poliittisten reviirien sijaan mahdollisuutena rakentaa entistä vahvempi ja yhteinen vaikuttava ääni Savolle, Kari Rajamäki totesi.

 
20200604 /media/artikkelikuvat/2020/maakuntavaltuusto900x500px.jpg

Julkaistu 4.6.2020

Maakuntavaltuuston kokous striimataan maanantaina 8. kesäkuuta

Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokous lähetetään suorana YouTube-kanavallamme maanantaina 8. kesäkuuta klo 10 alkaen. Tervetuloa seuraamaan lähetystä!

 
20200603 /media/artikkelikuvat/2020/ratapiha900x500px.jpg

Julkaistu 3.6.2020

Kuopion ratapiha nousi odotetusti elvytyspaketin kärkeen

Kuopion ratapiha on tiistaina julkaistun hallituksen elvytyspaketin suurimpien yksittäisten väylähankkeiden joukossa. Ratapihan parantamisen ykkösvaiheeseen ja turvalaitteen uusimiseen esitetään lisätalousarviossa 30 miljoonaa euroa.

 
20200601 /media/artikkelikuvat/2020/nuorettulevaisuudentekijoina900x500px.jpg

Julkaistu 1.6.2020

Nuoret halutaan mukaan tekemään maakunnan tekijöiksi

Pohjois-Savossa käynnistyy uusi hanke, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka houkuttelevana alueen nuoret kokevat maakunnan nyt ja tulevaisuudessa ja minkä tulee maakunnassa muuttua, jotta alue säilyttää vetovoimansa nuorten silmissä.

 
20200528 /media/artikkelikuvat/2020/jussilampi900x500px.jpg

Julkaistu 28.5.2020

Jussi Lampi alkaa vetää sote-uudistusta Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa käynnistyy elokuun alussa kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kehittämishanketta, tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu. Hankejohtajaksi on valittu Jussi Lampi. Hän aloittaa tehtävässään 1. elokuuta.

 
20200528

Julkaistu 28.5.2020

Porvoo-Kouvola kustannustehokkain vaihtoehto uudeksi idän suunnan raidelinjaukseksi

Selvityksen mukaan Itäradan Porvoo-Kouvola linjaus on paras vaihtoehto uudeksi idän suunnan yhteydeksi. Se parantaa laajemmin itäisen Suomen yhteyksiä pääkaupunkiseudulle ja tuo suuremmat taloudelliset vaikutukset myös Helsingille ja Vantaalle.