Savon Yrittäjien pyörittämä Yritys oppii ja menestyy -palvelu (YOM) saa jatkoa. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päätti puoltaa EU-rahoituksen myöntämistä kaksivuotiselle jatkohankkeelle.

Kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana YOM-palvelu teki lähes 500 osaamiskartoitusta pohjoissavolaisissa yrityksissä. Koulutustarpeita käytiin läpi lähes tuhannen työntekijän kanssa ja hankkeen tuottamia koulutuspalveluita hyödynsi 1800 henkilöä.

Seuraavien kahden vuoden aikana palvelu aikoo jalkautua 600 yritykseen. Keskeisenä kehittämiskohteena on digitalisoituminen. Selvitysten mukaan suomalaiset suuryritykset digitalisoituvat vauhdilla, mutta pk-yritysten digitalisoitumisessa on toivomisen varaa.

YOM-palvelu tulee järjestämään matalan kynnyksen koulutuksia digistarttaajille sekä yritys- ja toimialakohtaisia digiremontteja jo pidemmälle edenneille yrityksille.

– Haluamme tavoittaa erityisesti ne pk-yritykset, jotka eivät ole vielä hyödyntäneet digitalisaation mahdollisuuksia. Toiseksi haluamme tukea jo digitalisaation aloittaneita yrityksiä tuottavuuden, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi, kertoo projektipäällikkö Mia Hakulinen Savon Yrittäjistä.

Yritys oppii ja menestyy 2 -hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,5 miljoonaa euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston osuus on 1,2 miljoonaa euroa.

Hankkeessa ovat mukana osatoteuttajina Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Navitas Kehitys Oy ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Digikeskus starttaa

EU-rahoitusta puollettiin myös Pohjois-Savoon suunnitteilla olevalle uudentyyppiselle digikeskukselle. Se tulee toimimaan alueellisena digiteknologian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ympäristönä.

Digikeskuksen sijaintipaikaksi on kaavailtu Savilahti-keskittymää, sillä sen toteuttajaorganisaatioina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. EU-rahaa digikeskus saa noin 1,6 miljoonaa euroa.

– Digikeskuksessa luodaan valmiuksia auttaa yrityksiä ja yhteisöjä eteenpäin digikehityksessä, valottaa Osmo Miinalainen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Merkittävä panostus maakunnan kehittämiseen

Tänään käsittelyssä olleilla hankkeilla Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä ohjaa maakunnan kehittämiseen yhteensä 5,4 miljoonaa euroa EU- ja valtion tukea. Hankkeilla kehitetään maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristöjä ja edistetään niiden käyttöä elinkeinoelämän hyödyksi. Laitehankinnoilla selvitetään mm. Pohjois-Savossa syntyvien biotalouden sivuvirtojen arvokemikaaleja ja niiden jalostuspotentiaalia. Tuloksista hyötyvät metsä- ja elintarviketeollisuuden yritykset.

Lisäksi MYR:n sihteeristö on syys-lokakuun kokouksissaan puoltanut hankkeille EU- ja valtion rahoitusta noin 3,55 miljoonan euron edestä.

Lisätietoja antavat:
Yritys oppii ja menestyy: Mia Hakulinen, Savon Yrittäjät p. 044 368 0508
Digikeskus: Osmo Miinalainen, Savonia-AMK p. 044 785 6227

Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi rahoitettavaksi myös seuraavia hankkeita:
Infra-ala digittää, Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Hankkeen EU + valtion tuki on 770 733 € ja kokonaiskustannukset 1 101 046 €
Yhteyshenkilö: Niina Puumalainen, p. 0400 793 026

Biomassaperäisten aromiaineiden ja hyötykemikaalien käytettävyysarviointi ja testaus, Itä-Suomen yliopisto
Hankkeen EU + valtion tuki on 564 754 € ja kokonaiskustannukset 766 338 €
Yhteyshenkilö: Jouko Vepsäläinen, p. 040 355 3256

Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi, Itä-Suomen yliopisto
Osatoteuttajat: Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Savon koulutuskuntayhtymä, Luonnonvarakeskus
Hankkeen EU + valtion tuki on 657 372 € ja kokonaiskustannukset 916 497 €
Yhteyshenkilö: Arto Koistinen, Itä-Suomen yliopisto, p. 044 716 3260

Sähköasema- ja kiinteistötekniikan TKIO, Savonia ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen EU + valtion tuki on 615 650 € ja kokonaiskustannukset 872 087 €
Yhteyshenkilö: Osmo Miinalainen, p. 044 785 6227