Kuopion alueen kauppakamari jalkautuu yritysten yhteistyönä syntyneen uudentyyppisen EU-hankkeen myötä entistä tiiviimmin Iisalmeen ja avaa sinne hankkeen ajaksi toimipisteen.

Rajaton Ylä-Savo -hankkeen taustalla on Ylä-Savon kauppakamariosaston ja Ylä-Savon Teollisuusliiton hallituksissa vaikuttavia yrityksiä. Hankesuunnitelma on laadittu yhdessä yritysten kanssa ja niillä tulee olemaan iso rooli myös sen ohjauksessa. Yhteistyöhön ovat sitoutuneet mm. Ylä-Savon vahvat globaalit yritykset Normet, Olvi, Ponsse, Genelec, Olvi ja Valio.

– Kauppakamari ei ole tavallisesti tehnyt laajoja EU-rahoitteisia hankkeita, mutta yritysten tarpeiden ja voimakkaan tahtotilan takia koimme hakemisen nyt tärkeäksi. On upeaa, että se on saamassa myönteisen rahoituspäätöksen ja yritykset pääsevät entisestään tiivistämään yhteistyötään osaajien saatavuuden helpottamiseksi, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi iloitsee.

Rajaton Ylä-Savo -hankkeessa vahvistetaan osaajien saatavuutta Iisalmen seudulla tunnistettujen yritystarpeiden perusteella. Yritysten vetovoimaa ja brändiä hyödyntämällä luodaan tiivistä yhteistyötä yritysten sekä osaajien, osaajatiimien ja startup-yritysten välillä Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla.

Lisäksi hankkeessa tarjotaan ammatinvalintavaiheessa oleville yläsavolaisnuorille hackathon-tyyppisiä tapahtumia. Niissä tuodaan uudella tavalla esiin seudulla sijaitsevia monipuolisia uramahdollisuuksia ja työtehtäviä nuorten omien kiinnostusten lähtökohdista. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa heistä yhä useampi kiinnostuisi tekemään uraansa ja rakentamaan elämäänsä kotiseudullaan.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa rahoitusta kokonaisbudjetiltaan noin 625 000 euron hankkeeseen, josta 0,5 miljoonaa euroa on Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämää EU-tukea. Yhtenä rahoittajana toimii Olvi-säätiö.

Muotoilusta kasvuvoimaa Itä-Suomeen

Itä-Suomessa valmistuu vuosittain luovia muotoilijoita, joiden työllistyminen on vaikeaa erityisesti itäisen Suomen alueella. Useimmat heistä jatkavat valmistuttuaan itsenäisinä toimijoina ja yrittäjinä. Uudessa Muotoilusta kasvuvoimaa -hankkeessa aletaan rakentaa siltaa Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon yritysten ja muotoilijoiden välille uudenlaisen kehittämispalvelun avulla. Se tähtää muotoilijoiden työllistymismahdollisuuksien lisäämiseen.

Hankkeessa muotoilijat saavat kuusi kuukautta kestävän maksuttoman liiketoimintavalmennuksen, joka auttaa heitä viestimään itsestään tehokkaasti ja työllistymään lahjakkuutensa kautta sekä tekemään omasta osaamisestaan liiketoimintaa. Lisäksi hankkeessa tarjotaan pedagogista valmennusta, joka antaa mahdollisuudet myös opetustyöhön.

Asiakasyritykset saavat palvelun kautta yrityksen muotoilutarpeita palvelevan muotoilijoiden tiimin tekemän suunnittelutyön. Työ voi olla palvelumuotoilua, tuotemuotoilua, prosessimuotoilua, tilasuunnittelua, teollista muotoilua, visuaalisen viestinnän suunnittelua tai liiketoiminnan muotoilua. Asiakasyrityksillä on mahdollisuus osallistua kansainväliseen design management -koulutukseen.

– Hanke auttaa itäsuomalaisia yrityksiä vahvistamaan kilpailuasemaansa yrityksen koosta, toimialasta ja sijainnista riippumatta muotoilun avulla sekä vahvistaa itäsuomalaisten muotoilijoiden kaupallista tai pedagogista osaamista niin, että he työllistyvät omalla alueellaan, kertoo toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen Kuopion Rouvasväenyhdistyksestä.

Hankkeen saama Euroopan Sosiaalirahaston tuki on suuruudeltaan noin 400 000 euroa.

Kuva: Iisalmen kaupunki


Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, Kuopion kauppakamari
p. 050 412 0559, silja.huhtiniemi (at) kauppakamari.fi

Toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry
p. 044 731 8000, eija.tanninen-komulainen (at) designkuopio.fi