Vuoksen vesistön alueella on vireillä ainutlaatuinen asiakirja puhtaan järviluonnon puolesta. Järvi-Suomen peruskirjaksi nimetyn asiakirjan allekirjoittajiksi on kutsuttu Itä-Suomen kunnat, kaupungit, maakuntaliitot ja ely-keskukset.

Aluerajaus on tehty siten, että peruskirjaan on pyydetty mukaan ne kaupungit ja kunnat, jotka on määritelty Saimaan pääaltaan rantakunniksi sekä ne Vuoksen vesistöalueen järvialtaan rantakunnat, joiden alueelle ulottuu Saimaan syväväylästö.

Pohjois-Savossa aluerajaus koskee Iisalmea, Kaavia, Kuopiota, Lapinlahtea, Leppävirtaa, Siilinjärveä, Tuusniemeä ja Varkautta.

Aloite yhteisen tahtotilan määrittelevään asiakirjaan on lähtenyt liikkeelle Mikkelin kaupungilta. Idean taustalla on kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä. Peruskirja on määrä allekirjoittaa juhlallisin menoin maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta Mikkelissä.

Peruskirjaa kuvaillaan yhteiseksi julistukseksi elinvoimaisen Järvi-Suomen puolesta. Allekirjoittajat sitoutuvat parantamaan vesistöjen elinympäristöjä ja veden laatua, tukemaan monitieteistä Järvi-Suomen alueen tutkimusta ja edistämään vastuullista matkailua ja virkistyskäyttöä.

Peruskirjaa voi myös luonnehtia viestikapulaksi sukupolvelta toiselle, sillä se on tarkoitus määritellä ja allekirjoittaa 25 vuoden välein.

– Puhdas Järvi-Suomi tarjoaa elinvoimaa ja hyvinvointia. Elinvoima ei synny itsestään. Se vaatii meiltä sitoutumista ja tekoja. Järvialueet on meillä lainassa ja siksi tehtävänämme on turvata alueen puhtaus, monimuotoisuus ja elinvoimaisuus myös tuleville sukupolville, peruskirjassa muistutetaan.

Peruskirja synnyttää samalla uuden vuosittain järjestettävän huipputapahtuman, joka kokoaa alueen keskeiset toimijat yhteen edistämään Järvi-Suomen elinvoimaa, tutkimusta ja hyvinvointia. Finnish Lakeland Forum on tarkoitus järjestää vuorovuosin eri paikkakunnilla Itä-Suomessa.

Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti tänään esittää maakuntavaltuustolle, että Pohjois-Savon liitto sitoutuu asiakirjan tavoitteisiin ja valtuuttaa maakuntajohtaja Marko Korhosen allekirjoittamaan peruskirjan.

Maakuntahallituksen kokouksen 25.3.2019 pöytäkirja:
Pohjois-Savon liiton osallistuminen Järvi-Suomen Peruskirjaan (Finnish Lakeland Statement) - sitoutuminen ja allekirjoittaminen, oheismateriaalit


Lisätietoja:
Marko Korhonen, maakuntajohtaja
p. 044 7142666

Seppo Kääriäinen, maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 050 511 3086