Pohjois-Savon liitto on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle, että valtio tekisi esityksen valtatie 5:n ja Savon radan sisällyttämisestä Euroopan laajuisen liikenneverkon ydinverkkoon.

TEN-T-verkko on kaksitasoinen liikenneverkko, joka muodostuu kattavasta verkosta ja sen pohjalta kehitettävästä ydinverkosta.

Esityksessä muistutetaan, että valtatie 5, Savon rata ja Saimaan syväväylä muodostavat yhdessä Suomen tärkeimmän etelä-pohjoissuuntaisen liikenne- ja kaupunkikäytävän Etelä-Suomesta Savon, Kainuun ja Koillismaan kautta Lappiin.

Esimerkiksi viitostie kulkee seitsemän maakunnan kautta, joiden väestömäärä on yhteensä lähes kolme miljoonaa henkilöä. Samalla ne ovat Itä- ja Pohjois-Suomen raaka-aine- ja tuotekuljetusten valtaväyliä.

– Kuljetusyhteyksillä on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus ja merkitys koko maan kasvulle, esityksessä painotetaan.

Puunkuljetusmäärät ovat lisääntymässä Itä- ja Pohjois-Suomessa seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Myös metallimalmikaivosten kuljetusmäärät ovat huomattavan suuria.

Tänään kokoontunut Pohjois-Savon maakuntahallitus pitää esitystä erittäin hyvänä ja tärkeänä.

Esitys valtatie 5 ja Savon radan sisällyttämisestä TEN-T ydinverkkoon »