Savon Yrittäjät ja Pohjois-Savon liitto palkitsivat toista kertaa vuoden yrittäjäystävällisimmän kunnan Pohjois-Savossa. Palkinto jaettiin torstaina maakuntasalissa pidetyssä Yhdessä yrittäjyyden puolesta -kuntaseminaarissa. Voittajaksi parhailla pisteillä ylsi tänä vuonna Varkaus.

Vuoden Yrittäjäystävällisin kunta -kisaan osallistui 17 kuntaa. Kunnat arvioivat toimintaansa yrittäjyyden näkökulmasta yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa Savon Yrittäjien ja Pohjois-Savon liiton tekemän arviointilomakkeen pohjalta. Tiukan kisan voittoa hipoivat myös Vieremä ja Suonenjoki.

– Pohjois-Savon kunnissa ymmärretään yritysten merkitys kuntataloudeIle sekä koko kunnan elinvoimaisuudelle. Hyvistä tuloksista huolimatta meillä on yhdessä vielä paljon tekemistä yrittäjyyden olosuhteiden parantamiseksi. Varkaudessa on tehty asioita oikeaan suuntaan, mikä näkyi myös viime vuonna varkautelaisten yrittäjien tulevaisuuden uskona suhdannenäkymiä mittaavassa pk-yritysbarometrissä, toteaa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen.

Me-henki luo pohjaa Varkauden kehittymiselle

Varkauden voittajaksi valinta perustui pitkälti Varkauden myönteiseen kehittämisotteeseen, joka näkyy muun muassa Navitas Kehitys Oy:n tavoitteellisessa toiminnassa. Varkauden elinkeinorakenteen muutos on pystytty vaikeuksien jälkeen kääntämään me-hengen pohjalta positioksi, jonka myötä yrittäjien ja kaupungin yhteistyötä on lisätty ja syvennetty.

Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari kommentoi palkitsemista seuraavasti:

– Varkaudessa on tehty erityisesti parin viime vuoden aikana töitä myönteisemmän yritysilmapiirin aikaan saamiseksi. Olemme tarkastelleet omaa toimintaamme ja peilanneet sitä yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen antamaan palautteeseen. Tämä on johtanut siihen, että kanssakäyminen ja vuorovaikutus sekä vuoropuhelu yritysten kanssa on lisääntynyt. Yritysten toiveita on pyritty aidosti kuulemaan.

– Varkaus otti pari vuotta sitten käyttöön omassa päätöksenteossaan myös yritysvaikutusten arvioinnin sen jälkeen kun arviointia ja sen toteuttamisen tapaa oli käyty läpi yhdessä yritysten kanssa. Yritysneuvontaan lisättiin täksi vuodeksi lisää resursseja ja kaupungin hankintojen avoimuutta on lisätty. Lisäksi kaupunkistrategiaan liitettiin uusi elinvoimaosio tämän vuoden alusta. Kaupungin elinkeinoryhmä toimii aktiivisesti seuraten mm. elinvoimaosion toteutusta, Tsupari listaa toimenpiteitä.

Savon Yrittäjät ja Pohjois-Savon liitto jakavat yrittäjäystävällisin kuntapalkinnon vuosittain. Vuoden 2014 yrittäjäystävällisimpänä kuntana palkittiin Siilinjärvi. Kuntien ja yrittäjäyhdistysten yhdessä tekemä arviointi tulee olemaan jatkossakin valinnan pääroolissa. Lopullisen valinnan Savon Yrittäjät tekee yhdessä Pohjois-Savon liiton kanssa.

Lisätietoja

Pohjois-Savon liitto, maakuntajohtaja Jussi Huttunen p. 044 7142 642
Savon Yrittäjät, toimitusjohtaja Arto Nykänen p. 044 3680 501
Varkauden kaupunki, kaupunginjohtaja Hannu Tsupari p. 040 512 8260