Ensi vuoden alussa voimaan tuleva laki talous- ja velkaneuvonnasta uhkaa jättää Varkauden kaupungin ilman talous- ja velkaneuvontahenkilöstöä.

Lakimuutoksen myötä kuntien järjestämä neuvonta siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joihin oikeusministeriö on perustanut Itä-Suomen alueella 18 virkaa. Pohjois-Savossa virat sijoittuvat Kuopion ja Iisalmen oikeusaputoimistoihin. Jatkossa palvelu ei ole enää sidottu asiakkaan kotikuntaan.

Varkaudessa seurakunta on vastannut neuvontapalveluista kaupungin ja seurakunnan keskinäisellä sopimuksella.

Pohjois-Savon maakuntahallituksen mielestä kansalaisten tasavertaisen kohtelun vuoksi myös Varkaudessa on tarjottava velkaneuvontaa. Kynnys neuvontaan hakeutumiseen voi nousta, jos toimipaikka sijaitsee Savonlinnassa tai Kuopiossa.

– Mikäli Varkauden toimistoon ei sijoiteta talous- ja velkaneuvojaa, tulee palvelu järjestää ostopalveluna, maakuntahallituksen kannanotossa todetaan.

Ministeriön mielestä tarvetta ostopalveluille ei ole tullut esille missään piirissä.

Varkauden kaupunki on todennut omassa kannanotossaan, että suoritteiden perusteella kaupungissa on edelleen tarvetta paikan päällä tapahtuvaan neuvontaan. Selvityksen mukaan jonotusajat ovat keskimäärin yli kaksi kuukautta, uusia asiakkaita noin 130 ja asiakaskäyntejä 200 vuodessa.

Maakuntahallituksen kokouspöytäkirja 17.12.2018