Pohjois-Savon maakuntahallitus muutti maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmän nimeksi valmisteluryhmä ja päätti pyytää esityksen mukaisia tahoja nimeämään valmisteluryhmään viranhaltijoita. Lisäksi maakuntahallitus päätti, että maakuntauudistuksen valmistelun poliittinen ohjaus on maakuntahallituksella ja maakuntavaltuustolla. Kuopion seutukunta saa kaksi varsinaista ja kaksi varahenkilöä.

Maakuntahallitus päätti lisäasiana jatkaa PoSoTe-hanketta. Sitä koskeva yksityiskohtainen hanke tulee hyväksyttäväksi elokuun kokouksessa.

Maakuntahallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2017 valmistelua hyväksyen noin 24 000 euron kuntien maksuosuuksien lisäyksen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi.

Maakuntahallitus ilmoittautuu hallituksen kärkihankkeiden muutosagenttien työnantajaksi. Muutosagenttien kustannukset kattaa valtio täysin.

Maakuntahallitus otti kantaa pelastustoimen päällystökoulutuksen säilyttämiseksi Kuopion Pelastusopistossa.

Lisäksi maakuntahallitus myönsi Pohjois-Savon liitolle maakunnallisen ICT-yhteistoiminnan kehittämishankkeen esiselvityksen tekemiseen 65.000 euron rahoituksen ajalle 1.8.2016 – 28.2.2017.