Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesäkuussa valtiosihteerityöryhmän, jonka tehtävänä on ollut selvittää, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi tarvitaan. Venäjän Ukrainassa aloittamasta sodasta aiheutuvien aluetaloudellisten ongelmien arvioidaan olevan monin osin vasta edessäpäin, ja niihin liittyy paljon epävarmuutta. Ensivaiheessa suoria vaikutuksia näyttäisi kohdistuvan erityisesti itäiseen Suomeen.

– Venäjän hyökkäysota vaikuttaa erityisen rankalla tavalla itäisen Suomen alueella. Siksi päätimme budjettiriihessä laajasta kokonaisuudesta, jolla pyrimme lisäämään itäisen Suomen elinvoimaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä tässä vaikeassa tilanteessa, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Itäisen Suomen elinvoimaa lisätään panostamalla esimerkiksi ratahankkeisiin, koulutukseen, matkailuun ja yrityksen kehittämisavustuksiin. Osaavan työvoiman saatavuutta kehitetään ja alueen saavutettavuutta parannetaan. Vuoden 2023 talousarvioon esitetään noin 56 miljoonaa euroa itäisen Suomen ja sitä kautta koko Suomen elinvoimasta ja kilpailukyvystä huolehtimiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 1.9.2022 »