Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-huhtikuulta 2018

Väestökehitys tammi-huhtikuussa 2018 edellisen vuoden tasolla – tuleeko koko vuodesta yhtä heikko kuin 2017?

Tammi-huhtikuussa 2018 Pohjois-Savon väestö väheni -538 hengellä, vuotta aikaisemmin väheneminen oli -520. Vuosi 2016 oli maakunnan edellinen hyvän väestökehityksen vuosi, tuolloin tammi-huhtikuussa väki väheni -285 henkeä. Vuoden 2016 lopulla päästiin hyvään kasvuun Kuopion ansiosta. Yritysten hyvä viennin ja liikevaihdon kasvu ei ole realisoitunut väestökehityksessä 2017 eikä vuoden 2018 alussa.

Viime vuoden heikko väestökehitys on jatkunut alkuvuoden aikana koko Itä-Suomessa. Tällä hetkellä Suomessa maan sisäistä muuttovoittoa saavat vahvimmin Uusimaa (2366 ja siirtolaisia 2161) ja Pirkanmaa (588 ja siirtolaisia 185). Viime vuoden hurja kasvu ei ole ainakaan alkuvuonna jatkunut Varsinais-Suomessa. Syntyneitä on ollut kuolleita enemmän vain Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjois-Savossa väestömäärä on tammi-huhtikuussa kasvanut vain Vieremällä 19 ja Vesannolla 1. Syntyneitä oli kuolleita enemmän vain Siilinjärvellä 9. Koko maakunnassa syntyneiden enemmyys -401 oli samalla tasolla kuin viime vuonna. Muuttovoittoa maan sisällä saivat Vieremä 20, Lapinlahti 18, Vesanto 14 ja Leppävirta 6. Koko maakunnassa kuntien välinen muuttotappio oli -248, vuotta aikaisemmin -218.

Siirtolaisten määrä kasvoi 111, vuotta aikaisemmin 96. Kuopion seutu sai siirtolaisia lisää 81, Ylä-Savo 8, Sisä-Savo 2, Koillis-Savo 4 ja Varkauden seutu 16.

Kuopiossa väki väheni tammi-huhtikuussa -109, vuotta aikaisemmin tase oli -89. Kuolleita oli -59 enemmän kuin syntyneitä, edellisen vuonna tähän aikaan -45. Syntyneiden enemmyys on Kuopiossa heikentynyt vuodesta 2015 alkaen. Viimeisen 10 vuoden tasosta syntyneiden määrä on laskenut noin 10 % ( noin -100 lasta), mutta suhteessa enemmän on lisääntynyt kuolleiden määrä. Kuntaliitosten myötä Kuopion väestörakenne on muuttunut aikaisempaa vanhemmaksi. Tammi-huhtikuussa 2018 syntyi 328 lasta, vuotta aikaisemmin 359.

Kuopion kuntien välinen muuttoliike oli -119, viime vuonna tähän aikaan -90. Alkuvuoden aikaan vetovoima ei ole kasvanut toivotusti. Siirtolaisia Kuopio sai lisää 69.

Siilinjärvi oli vuonna 2017 ainoa maakunnan kunta, missä syntyneiden määrä ylitti kuolleiden määrän (+66). Myös tammi-huhtikuussa 2018 syntyneiden enemmyys oli positiivinen 9. Kunnan väestömäärä väheni -14 henkeä, vähemmän kuin vuotta aikaisemmin -69. Maan sisäinen muuttoliike oli Siilinjärvellä tappiolla -35 henkeä, vähemmän kuin edellisen vuoden alussa -94. Siirtolaisten määrä kasvoi 12 hengellä.

Ylä-Savon väestökato on hiukan pienentynyt alkuvuonna, väki väheni -168 (vuotta aikaisemmin -209). Syntyneiden enemmyys oli -143 (-166), maan sisäinen muuttoliike -33 (-53) ja siirtolaisten määrän kasvu 8 (10).

Merkittävin positiivinen muutos on Vieremän väkimäärän kasvu 19:lla (5 vuotta aikaisemmin). Vieremä sai maan sisältä muuttovoittoa 20 henkeä (17) ja syntyneiden enemmyys oli tasapainossa -3 (-13). Siirtolaisia Vieremä sai lisää 2 (1).

Myös Lapinlahden vuoden alku on edellistä parempi. Väkimäärä väheni -13 kun vuosi sitten tase oli -78. Lapinlahden muuton koko tase oli 20, vuotta aikaisemmin -46. Syntyneiden enemmyys oli -33 (-32).

Iisalmen väki väheni -51 (-33), muuttoliike -20 (6) ja syntyneiden enemmyys -31 (-39).

Sisä-Savossa tammi-huhtikuussa 2018 väkimäärä väheni -89, kun vuotta aikaisemmin määrä oli pienempi -21. Syntyneiden enemmyys oli -76 (-63) ja muuttotase -13 (35). Suonenjoen, Rautalammin ja Tervon alkuvuosi meni edellistä vuoden alkua huonommin, Vesannolla paremmin.

Koillis-Savossa väkimäärä laski -61 (-47). Syntyneiden enemmyys oli -54 (-35) ja muuttotase -7 (-12).

Varkauden seudulla väestömäärä väheni -97 (-85). Syntyneiden enemmyys oli -78 (-98) vaikka syntyneiden määrä laski 59:ään 73:sta. Kuntien välinen muuttotappio nousi -35:een edellisen vuoden +2:sta. Tappio oli Varkaudessa -41, Leppävirta sai voittoa 6. Siirtolaisten määrä lisääntyi 16 (11).

Tarvittaessa lisätietoja aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen, jari.jaaskelainen@pohjois-savo.fi, puh. +358447142626.