Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-syyskuulta 2017

Tammi-syyskuussa 2017 Pohjois-Savon väestökehitys on ollut heikointa yli 10 vuoteen. Sama tilanne on koko Itä-Suomessa. Edellisen kerran Pohjois-Savo menetti väestöä yhtä paljon vuonna 2001. Tällä hetkellä Suomessa maan sisäistä muuttovoittoa saavat vain Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Väestön keskittyminen on kiihtynyt.

Alkuvuoden aikana väestökehitys on ollut edellisiä vuosia huonompaa kaikilla muilla Pohjois-Savon seudulla paitsi Sisä-Savossa. Väestömäärä on kasvanut vain Kuopiossa, ja sielläkin takavuosiin verrattuna heikosti.

Koko maakunta menetti tammi-syyskuussa väestöä -884, vuosi sitten tappio oli -63. Kuolleita oli syntyneitä enemmän -672 (-452), maan sisäinen muuttotappio oli -434 (+3) ja siirtolaisia saatiin lisää 222 (386). Pohjois-Savon heikentynyt väestökehitys johtuu ensi sijassa Pohjois-Savon heikentyneestä muuttoliikkeen vetovoimasta ja rintamaiden kasvaneesta imusta. Ikärakenteesta johtuva väkimäärän väheneminen lisää menetyksiä.

Luonnollinen väestönkasvu heikkeni kaikilla seuduilla, kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän. Vain Siilinjärvellä syntyneiden määrä ylitti kuolleiden määrän (+53).

Maan sisäisessä muutossa voittoa saatiin Kuopion seudulla +38 ja Sisä-Savossa +6. Vuosi sitten Kuopion seudun muuttovoitto oli +452 ja Sisä-Savo oli tappiolla -32.

Kuopion väestömäärä kasvoi alkuvuonna 279 henkeä, vuosi sitten kasvua oli tammi-syyskuussa 830. Kuolleita oli syntyneitä -59 enemmän (+55), kuntien välinen muuttovoitto oli +216 (+543) ja siirtolaisia tuli lisää +122 (+232). Työpaikkojen kasvuvauhti on Kuopiossa hidastunut 2000-luvulta, milloin luotiin pohjaa Kuopion hyvin nopealle kasvulle.

Siilinjärvi on menettänyt väestöä -114 henkeä, vuosi sitten määrä oli -15. Syntyneitä oli kuolleita enemmän +53, mutta kuntien välinen muutto oli -178 tappiolla, vuotta aikaisemmin -91. Siirtolaisia tuli lisää 11. Siilinjärveltä muuttaa pois varsinkin opiskeluikäisiä suuremmille opiskelupaikkakunnille Tampereelle, Jyväskylään ja pk-seudulle.

Ylä-Savo menetti väestöä -560, vuosi aikaisemmin -515. Kuolleiden määrä oli -294 suurempi kuin syntyneiden. Luonnollinen väestökehitys huononi edellisen vuoden -256:sta. Muuttotappiota maan sisällä oli -308 (-307), mutta siirtolaisten määrä lisääntyi +42 (+48). Siirtolaiset keskittyvät Iisalmeen, joka sai lisää 30 maahanmuuttajaa.

Ylä-Savossa Pielavesi sai maan sisäisessä muutossa voittoa +9 ja Vieremällä muuttoliike oli tasapainossa ja Keiteleellä tappiota vain -4. Iisalmessa muuttotappio oli -107, Kiuruvedellä -51, Lapinlahdella -95 ja Sonkajärvellä -60.

Sisä-Savon väki väheni -90, vuotta aikaisemmin -95. Seutu sai muuttovoittoa +6 henkeä (-32), mutta kuolleita oli -120 enemmän kuin syntyneitä (-99). Siirtolaisten määrä kasvoi +24 (+36). Suonenjoki sai muuttovoittoa +3 (-13) ja Rautalampi +13 (-11). Tervon muuttotappio oli -4 ja Vesannon -6.

Koillis-Savossa tammi-elokuun väestötappio oli -138, vuotta aikaisemmin -95. Kuolleiden enemmyys oli -76 (-64) ja maan sisäisen muuton tappio oli -60 (-41). Siirtolaisten määrä väheni -2 (+10). Kaikkien kuntien väestönmuutokset tekijät olivat negatiivisia.

Varkauden seudulla väestömenetys kasvoi puolella -261 edellisen vuoden -173:sta. Kuolleita oli -176 enemmän kuin syntyneitä (-147). Varkauden maan sisäinen muuttotappio nousi -148:een edellisen vuoden -31:stä. Leppävirta sai muuttovoittoa +38 (-38). Siirtolaisten määrä seudulla lisääntyi +25 (+43).

Kainuun väestön väheneminen tammi-elokuussa oli -689, Pohjois-Karjalan -1148 ja Etelä-Savon -1275. Itä-Suomen yhteinen väestömenetys oli 3996, vuotta aikaisemmin 1803.

Pohjois-Savossa väestökehitys ja yritysten talouden ja viennin kasvu kulkevat eri suuntaan. kasvu on yrityksissä ollut tämän vuoden puolella kovaa, mutta väki vähenee.

Tarvittaessa lisätietoja aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen, jari.jaaskelainen@pohjois-savo.fi, puh. +358447142626.

Väestönmuutostaulukot tammi-syyskuulta löytyvät täältä.