Pohjois-Savossa käynnistyy EU-rahoitteinen hanke, jossa keskitytään matkailu- ja elintarvikealan yritysten liiketoimintaosaamisen ja vastuullisen ruokamatkailun kehittämiseen. Mukaan otetaan myös hyvinvointialan ja luovien alojen yrityksiä.

Hanke liittyy Pohjois-Savon alueelle myönnettyyn European Region of Gastronomy -tunnustukseen, jonka toivotaan tuovan lisänäkyvyyttä ja uusia matkailijoita sekä kotimaasta että ulkomailta.

– Ruokamatkailusta on tullut yksi nopeimmin kehittyvistä matkailun osa-alueista. Tavoitteena on, että hankkeessa mukana olevat yritykset saavat täyden hyödyn European Region of Gastronomy -vuoden tuomasta näkyvyysarvosta ja lisämatkailijavirroista, kertoo tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Yritykset saavat oikeuden käyttää ERG-logoa tuotteidensa etiketeissä, ruokalistoissa ja muussa viestinnässään. Logo kertoo myös, että sitä käyttävä yritys on sitoutunut liiketoiminnan vastuullisuuteen.

– Tunnustus ja logo tulevat näkymään voimakkaasti eri medioissa lisäten samalla hankkeeseen osallistuvien yritysten palveluiden ja tuotteiden tunnettuutta, Iire sanoo.

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettavaa "Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun" -hanketta toteuttavat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu, ProAgria Pohjois-Savo ja kehitysyhtiö SavoGrow. Varsinainen juhlavuoden ohjelma rakennetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tuettavassa ERG-juhlavuosi -hankkeessa yhdessä alueen yritysten, kuntien ja tapahtumien kanssa.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä puolsi maanantaisessa kokouksessaan hankeparille myönnettävää EU-rahoitusta noin 870 000 euroa.

Savonia, Kuopion kaupunki ja ProAgria Pohjois-Savo allekirjoittivat yhteistyösopimuksen kansainvälisen IGCAT-verkoston (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) kanssa kolmisen vuotta sitten. Sopimuksessa päätettiin hakea European Region of Gastronomy -tunnustusta Pohjois-Savon alueelle vuodeksi 2020.

Gastronomisen maakunnan tunnustusta ei ole aikaisemmin myönnetty Suomeen.


Lisätietoja:
Antti Iire, Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 044 785 6925, Antti.Iire (at) savonia.fi

Ilona Sares, ProAgria Pohjois-Savo
p. 043 8251216, ilona.sares (at) proagria.fi