Digisavo on julkaissut digipalveluhakemiston, joka tarjoaa kunnille, kuntayhtymille, maakunnille ja muille julkisen sektorin toimijoille kattavan mahdollisuuden tutustua, vertailla ja hankkia digitaalisia palveluja oman organisaation ja asiakkaiden käyttöön.

Digipalveluhakemiston sisältö koostuu palveluntuottajien itsensä antamista palvelutiedoista. Se toimii linkkinä yksityisten palveluntarjoajien ja julkisten palveluntarvitsijoiden välillä.

– Hakemisto on nyt avattu ja odotamme digitaalisia palveluja tarjoavilta yrityksiltä palvelutietoja, joita julkinen sektori pääsee omassa toiminnassaan hyödyntämään, Pohjois-Savon liiton digijohtaja Toni Auvinen kertoo.

Digisavon palveluja ei ole alueellisesti rajattu, joten ne ovat hyödynnettävissä kaikkialla Suomessa. Hakemisto toimii apuvälineenä myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoille.

Auvisen mukaan hakemisto edustaa digitalisaatiolle luonteenomaista ketterää kokeilukulttuuria.

– Digisavon kautta pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden pysyä ajan tasalla julkisen sektorin digitalisaatiosta ja tulevaisuuden näkymistä, Auvinen lupaa.

Digisavoa on kehitetty osana maakunnallisen ICT-yhteistoiminnan esiselvityshanketta, joka päättyy helmikuun lopussa. Toukokuun puoliväliin mennessä selviää, lähtevätkö maakunnan kunnat toteuttamaan esitettyä Kunta-ICT osaamisyhtiötä.

Mikä Digisavo?

Digisavo tunnuksessa näkyvä teksti ”Digitalisaatio savolaisittain ymmärrettynä” kuvaa hieman humoristisesti digitalisaation monia tulkintoja. Digitalisaatiossahan on kyse ensisijaisesti uudenlaisista toimintamuodoista digitaalisia palveluja ja teknologioita hyödyntäen.

– Digitalisaation kierre lähti liikkeelle yrityksistä, sitä jatkoi valtio ja nyt on kuntatoimijoiden vuoro. Tätä varten Digisavo on olemassa, Auvinen tiivistää.

Digisavon tarina alkoi kesäkuussa 2016, kun Toni Auvinen perusti Pohjois-Savon kunnille, kuntayhtymille ja maakunnalle digiaiheisen blogin sekä tietojen avointa jakamista varten sosiaalisen median kanavat. Syksyllä 2016 Pohjois-Savon liitto valittiin Digisavo-teemalla mukaan valtiovarainministeriön digikuntakokeiluun, jonka innoittamana perustettiin myös kuntia, oppilaitoksia ja yrityksiä yhdistävä innovaattoriverkosto.

Tammikuussa 2017 julkaistiin Pohjois-Savon kunnille laadittu ICT-yhteistoimintaselvitys, jossa odotukset digitaalisista kuntalaispalveluista ja digitalisaatiosta oman toiminnan kehittämisessä korostuivat. Ja nyt helmikuussa 2017 avattiin digisavo.fi-verkkoportaali, joka sisältää edellä mainittujen lisäksi uudenlaisen digipalveluhakemiston.

Verkkoportaali löytyy osoitteesta www.digisavo.fi