Pohjois-Savossa alkaa kaksivuotinen EU-hanke, jossa puututaan toisen asteen opiskelijoiden syrjäytymiseen uusilla keinoilla.

Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö -hanke lisää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia oppilaitosympäristössä sekä estää opiskelijoiden syrjäytymistä, vähentää opintojen keskeytymisiä ja edesauttaa sujuvaa siirtymistä tutkinnon jälkeiseen työelämään tai jatko-opintoihin.

Savon ammattiopiston eri toimipisteisiin Varkauteen, Kuopioon, Siilinjärvelle ja Iisalmeen rakennetaan matalan kynnyksen palvelumalli virallisista ja kolmannen sektorin toimijoista.

– Matalan kynnyksen toimintamalli tulee osaksi oppilaitoksen sisäistä toimintaa, jolloin moniammatillinen yhteistyö ja palveluiden saatavuus vahvistuvat sekä kynnys hakea ja ohjata avun piiriin madaltuu, kertoo hankepäällikkö Margit Patronen.

Oppilaitoksen ja huoltajien välisen yhteistyön, tiedonkulun sekä vanhemmuuden tukemiseksi rakennetaan Savon ammattiopistoon huoltajille verkkosivusto. Verkkosivuston ja verkkovälitteisten palvelujen kautta välitetään tietoa ajankohtaista asioista, ilmiöistä, oppilaitoksen toimintamalleista ja matalan kynnyksen palvelujen saatavuudesta.

Huoltajien verkkosivuston myötä matalan kynnyksen palvelut ovat helpommin saavutettavissa sekä taito etsiä tukea ja hakeutua tuen piiriin on lisääntynyt. Huoltajien ja oppilaitoksen välinen positiivinen yhteistyö on lisääntynyt sekä huoltajien osallisuus nuoren syrjäytymisen ehkäisyssä vahvistunut.

Yhteisöön sitoutumisen myötä varhaisen puuttumisen taito, vertaisuus sekä vastuunotto omasta ja vertaisen toimintakyvystä ovat lisääntyneet ja negatiiviset ilmiöt yhteisössä vastaavasti vähentyneet kuten esimerkiksi kiusaaminen.

Hanke toteutetaan Pohjois-Savon alueella Savon koulutuskuntayhtymän ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kesken yhteistyössä julkisen sektorin ja järjestöjen kanssa.

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään kokouksessaan puoltaa hankkeelle 635 000 euron rahoituksen myöntämistä Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 8.10.2020 »


Lisätietoja:
Margit Patronen, hankepäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä
p. 044 785 8766