Maakunnan menestyksen takaa jatkossa vahvan väestöpohjan lisäksi osaavan työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisen varmistamisen, saavutettavuuden parantaminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen. Kuopion seudun kasvu säteilee laajemmalle maakunnan hyväksi.

Edellä mainittujen asioiden toteutuminen edellyttää maakunnan kehittämisen linjausten tarkastelua. Maakunnassa on käyty laajaa keskustelua yritysten, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Pohjois-Savon kehittämisen kärjet maakuntaohjelmassa 2018-2021 tulevat olemaan kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet ja terveysklusteri. Pohjois-Savon aluetaloudessa on nousun merkkejä. Ylä-Savossa ja Keski-Savossa vienti vetää ja uusia työpaikkoja syntyy. Työvoiman tarjonta ei tule riittämään maakunnassa, jos ei suunnan muutosta saada aikaan.

- Meillä on tavoite uudesta maakunnallisesta kumppanuudesta kuntien yhteistyönä työvoiman vetovoiman parantamiseksi, maakuntaohjelman valmistelutyötä vetävä Jari Jääskeläinen Pohjois-Savon liitosta sanoo.

Pohjois-Savon kehittämisen kärjet on tuotava uuden maakuntaohjelman myötä vahvasti esille kaikilla foorumeilla.

- Maakunnan tulee pystyä entistä tehokkaammin vastaamaan osaavan työvoiman saatavuuden ja yritysten tarpeiden kohtaamiseen, sanoo Pohjois-Savon maakuntavaltuston puheenjohtaja Kari Rajamäki.

Kehittämisen esteitä on poistettava ja keskityttävä positiivisen vireen kasvattamiseen. Rajamäen näkemyksen mukaan edunvalvonnan taakse on koottava kaikki voimat, jotta saamme säilytettyä kärkiteollisuuden aloja tukeva koulutus maakunnassa.

Maanantaina 15.5.2017 kokoontui noin 100 maakunnan kehittäjää hotelli Scandiciin keskustelemaan maakunnan kehittämisen suuntaviivoista Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 puitteissa. Tilaisuudessa kuultiin evästyksiä mm. Pohjois-Savon kehittämistarpeista ja väestätavoitteista, työvoiman saatavuudesta, osaamistarpeista ja alueen vetovoimasta sekä saavutettavuudesta. Lisäksi keskusteltiin ajankohtaisesta maakunta- ja soteuudistuksesta.

Lisätietoja:
Kari Rajamäki, Pohjois-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja, 050 5113135

Marko Korhonen, 044 7142666