Ympäristöministeriö on myöntänyt Pohjois-Savon liitolle 30 000 euron erityisavustuksen tuulivoimaselvityksen tekemiseen. Työ käynnistyy loppuvuoden aikana.

Suunnittelu- ja selvitysalueena on koko Pohjois-Savo. Siinä on mukana myös ensi vuoden alussa maakuntaan liittyvä Joroisten kunta.

Selvityksessä kartoitetaan tuulivoimaloille soveltuvat alueet ja niiden yhteensovittamista muiden alueiden käytön tarpeiden kanssa.

Selvitys liittyy valmisteilla olevaan Pohjois-Savon maakuntakaavaan, jonka yhteydessä tuli ilmi tarve maakunnan tuulivoimapotentiaalin uudelleentarkastelulle. Pohjois-Savon liitossa on jo tehty alustava paikkatietoanalyysi niin sanotuista ei-alueista.