Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat käynnistämässä yhteistä Biosfääri-hankekokonaisuutta osaamisen ja yritysyhteistyön vahvistamiseksi. Hankkeessa testataan kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden valmistusta paikallisen teollisuuden sivuvirroista.

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö Harri Auvinen kertoo, että hankkeessa tarkasteltavia sivuvirtoja ovat esimerkiksi kuitusavi, erilaiset tuhkat sekä sipulin, koivun ja kuusen kuori. Biojalostuksen erityyppisiä teknologioita käytetään monipuolisesti valittujen sivuvirtojen hyödyntämisessä.

– Biohiilen valmistuksen yhteydessä kerätään talteen nestejakeita ja kaasuja, joilla on tutkittua kaupallista potentiaalia vaikkapa tuholaistorjunta-aineina, komposiitteina tai rakennusteollisuuden tuotteina, hän kertoo.

Kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden vaikutuksia testataan myös kenttä- ja kasvatuskokeilla.

– Olisi hienoa, jos hankkeen jälkeen maakunnan yritykset pystyisivät kaupallistamaan lupaavimmat tuoteaihiot, Auvinen sanoo.

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hankkeelle rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat vajaat 800 000 euroa, josta EU-rahan osuus on noin 555 000 euroa.

Muut puolletut hankkeet:

Työllisyyden palvelutori, Kuopion kaupunki
Hankkeelle esitetty Euroopan sosiaalirahaston EU-rahoitus 2 886 158 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 3 607 696 €

Vetovoimaa Kansainvälisistä Osaajista, Spring House Oy
Hankkeelle esitetty Euroopan sosiaalirahaston EU-rahoitus 719 998 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 899 997 €

Kokouspöytäkirja »


Lisätietoja antavat:
Harri Auvinen, tutkimuspäällikkö, bio- ja kiertotalouden painoala
Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 044 785 6923, harri.auvinen (at) savonia.fi

Seppo Kääriäinen, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
p. 050 511 3086

vs. maakuntajohtaja Satu Vehreävesa
p. 044 714 2648, satu.vehreavesa (at) pohjois-savo.fi