Itä-Suomessa alkaa huhtikuussa hanke, jossa tuetaan sosiaalialan henkilöstön osaamisen kehittämistä erityisesti aikuisten parissa tehtävässä työssä. Hankkeessa kehitettävän uuden koulutus- ja valmennuskokonaisuuden avulla pyritään puuttumaan tehokkaammin syrjäytymisen ja eriarvoisuuden syntyyn.

– Valmennamme sosiaalialan ammattilaisia keräämään ja analysoimaan erilaista tietoa ihmisten elämäntilanteista sekä heidän tuen tarpeistaan ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tätä tietoa hyödynnetään jatkossa palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa, kertoo erityisasiantuntija Anne Surakka Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Kehittämistyötä tullaan tekemään sosiaalipalvelujen perustyön henkilöstön ja asiakkaiden sekä koulutustahojen tiiviinä yhteistyönä. Hanketta hallinnoi Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) ja sen osatoteuttajia ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kehittämiskumppaneina toimivat useat Itä-Suomen kunnat ja kuntayhtymät, kolmen eri sote-alan järjestöä sekä Itä-Suomen yliopisto.

Hanke kestää syyskuuhun 2022 saakka. Sen kokonaiskustannukset ovat lähes miljoona euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hankkeeseen Euroopan sosiaalirahaston tukea noin 786 000 euroa.

Muut puolletut hankkeet:

Työllisyyden palvelutori, Kuopion kaupunki
Hankkeelle esitetty Euroopan sosiaalirahaston EU-rahoitus 2 886 158 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 3 607 696 €

Vetovoimaa Kansainvälisistä Osaajista, Spring House Oy
Hankkeelle esitetty Euroopan sosiaalirahaston EU-rahoitus 719 998 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 899 997 €

Kokouspöytäkirja »


Lisätietoja antavat:
Anne Surakka, erityisasiantuntija
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)
p. 044 074 4674, anne.surakka (at) isonet.fi

Seppo Kääriäinen, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
p. 050 511 3086

vs. maakuntajohtaja Satu Vehreävesa
p. 044 714 2648, satu.vehreavesa (at) pohjois-savo.fi