Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kärjeksi otetaan selvitys, jonka tavoitteena on koota suun terveydenhuollon palvelut yhden toimijan alle mahdollisesti jo vuoden 2017 alusta.

– Uudistus etenee laaja-alaisena, mutta suun sote on uuden sote-alueen ensimmäinen osatoteutus. Selvityksessä voidaan suunnitella muun muassa yhteinen palveluverkosto ja tietojärjestelmä, sanoo yhteistyöryhmän puheenjohtaja Markku Tervahauta.

Hänen mukaansa kokeilussa tarjoutuu samalla mahdollisuus tutkia esimerkiksi Suupirssin tyyppisten liikkuvien palvelujen hyödyntämistä suun terveydenhuollossa.

Vaikutusten arviointi sairaalaverkoston suunnitteluun

Tänään kokoontunut Pohjois-Savon SoTen ohjaus- ja seurantaryhmä päätti esittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, että se kuulisi yhteistyöryhmää KYSin vanhan rakennuskannan saneeraussuunnittelussa.

KYSin peruskorjaamisen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2018. Sen kokonaiskustannukset ovat noin 80 miljoonaa euroa.

Ohjaus- ja seurantaryhmän mielestä koko maakunnan sairaalaverkosto ja sen käyttö tulisi suunnitella yhtenä kokonaisuutena.