Aluetutkija, valtiotieteen tohtori Timo Aro näkee Kuopion seudun 2010-luvun kehityksessä suuria mahdollisuuksia piirrettäessä uusiksi Suomen sisäistä karttaa.

– Kuopion kasvu on ehdottomasti iso potentiaalinen mahdollisuus. Eikä pelkästään Pohjois-Savolle, vaan myös laajemmalle vaikutusalueelle.

Aro näkee kehityksen kulkevan nykyisistä kaupunkiseuduista kaupunkivyöhykkeisiin, kaupungeista kaksois- ja kolmoiskaupunkeihin ja nauhakaupunkeihin. Vahvimpien kaupunkikeskusten välille syntyy ajan mittaan yhtenäiset asunto-, työ- ja palvelumarkkinat.

Aron mukaan Suomeen tulee muodostumaan neljä vyöhykkeistä suurtyössäkäyntialuetta: Etelä- ja Lounais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa, Oulu sekä Jyväskylä-Kuopio-Joensuu.

– Alue on käsitteenä kovassa murroksessa. Kaikki näyttää siltä, että kasvu perustuu yhä enemmän tällaisiin kasvukäytäviin ja -vyöhykkeisiin, jotka rikkovat perinteiset maantieteelliset, hallinnolliset ja ohjelmalliset rajat.

Esimerkkinä hän nostaa esille Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan, jotka ovat olleet voimakkaassa nosteessa Vaasan seudun energiaklusterin ja Seinäjoen seudun elintarvikeklusterin ansiosta.

– Jos nämä seudut löytävät toisensa, niillä tulee olemaan jatkossa iso painoarvo. Tosin tällä hetkellä ne ovat keskenään kuin kissa ja koira.

Aron mukaan Kuopion kaltaiset suurimmat kaupungit ja kaupunkiseudut eivät enää tuijota pelkästään omaa aluettaan, vaan ovat systemaattisesti alkaneet hakea kumppaneita tapaus- ja tarvekohtaisesti myös oman alueensa ulkopuolelta. Innovatiiviset kaupungit -ohjelma (INKA) vahvistaa tätä asetelmaa entisestään.

– Pienempien seutukeskusten ja kuntien näkökulmasta niin sanottu älykäs erikoistuminen ja INKA voivat olla kauhean vieraita ja etäisiä asioita. Mutta jos kasvu ja hyvinvointi ovat lähtökohtia Suomessa, niin tällainen kehitys on ihan välttämätöntä, hän uskoo.

Aro harmittelee sitä, että Suomessa on vaikea saada käyntiin aitoa keskustelua kaksoiskaupungeista tai kaupunkivyöhykkeistä.

– Poliittinen retoriikka lähtee edelleen sellaisesta maailmasta, jossa me ei olla eletty enää pitkään aikaan. Helposti ajatellaan, että kehitys johtaa sellaiseen nollasummapeliin, jossa kasvu perustuu ympärillä olevan muun seudun tyhjäksi imemiseen ja tyhjentymiseen.

Timo Aro puhui aluekehityksen pyörteisyydestä ja vyöhykkeisyydestä perjantaina 19.9. Tahkolla järjestetyssä Pohjois-Savon maakuntaseminaarissa.