Pohjois-Savon maakuntahallitus käsitteli tänään kokouksessaan maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen kokoonpanoa. Toimielimeen nimetään 25 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Maakuntahallitus kiinnitti huomiota tasa-arvolain vaatimukseen, jonka mukaan tulevien maakuntien toimielimissä on noudatettava kiintiö- ja tasapuolisuussäännöksiä vastaavalla tavalla kuin valtion ja kuntien toimielimissä.

Muissa maakuntien toimielimissä kuin maakuntavaltuustoissa tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia. Maakuntien yhtiöiden hallituksissa on oltava tasapuolisesti miehiä ja naisia. Samaa säännöstä noudatetaan myös väliaikaisessa toimielimessä.

Pohjois-Savon valmistelutoimielimen kokoonpano oli muodostumassa miesvaltaiseksi, joten maakuntahallitus päätti pyytää kunnilta uusia esityksiä naisjäseniksi.

Maakunnan ylin päättävä toimielin tulee olemaan vaaleilla valittava maakuntavaltuusto. Väliaikainen toimielin valmistelee maakunnan käynnistämistä siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu.

Väliaikainen toimielin aloittaa toimintansa lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.